Google Translate

Vårt medietilbud

T-bane/Trikk/Buss

Tog

Shopping

Gater & Torg

Spesialløsninger

Prisliste
Programmatisk
Kampanjerapportering
Innsikt

Produkter & Tjenester

Om oss

Selskapet

Kontakt

Ledig stilling

Aktuelt

| Personvernerklæring |
JCDecaux Logo

Vi revitaliserer innvendig kollektivreklame

15. april 2024

JCDecaux revitaliserer innvendig kollektivreklame, ved å støtte lovende jentegruppe med massiv kampanje på 15 000 reklameplakater.

I januar tok vi over kontrakten med Oslo Sporveier. Dette er en meget omfattende kontrakt med både digitale og analoge reklameflater på T-banestasjoner, trikkeholdeplasser, samt innvendige og utvendige reklameflater på trikker, busser og T-banevogner i Oslo-området.

Den siste tiden har vi jobbet tett med reklamebyrået Publicis Kitchen for å revitalisere og tydeliggjøre effekten av en litt glemt juvel i en omfattende produktportefølje – nemlig reklameflatene som annonsørene kan benytte inne i alle T-banevogner og busser i hele Oslo-regionen. Vi ønsker å bygge et case som tydelig viser annonsører og kreative byråer effekten av å eie og dominere med alle plakatene innvendig på busser og T-banevogner. Dessuten vil det å tilbringe så mye tid med så mange mennesker som hver dag benytter kollektivtilbudet i Oslo, gi våre kunder en unik mulighet for lengre og mer spennende kreative uttak.

Det er det kreative teamet, Thomas Askim og Hans Martin Rønneseth, som har jobbet frem ideen som vi til slutt landet på. Å gi all plass til noen som vil ha stor glede av den, og deretter bygge dokumentasjonen i etterkant som et unikt case for JCDecaux. Vi fant også tidlig ut at vi hadde lyst å gjøre noe rettet mot kunst- og kulturtilbudet i Oslo-området. Litt fordi dette tilbudet trenger ekstra drahjelp, men også fordi innvendige kollektivreklame historisk, både i Norge og internasjonalt, har vært veldig populært i nettopp denne kategorien.

Som annonsør oppnår man en naturlig tilstedeværelse i hverdagslivet for mange mennesker som er i modus for å benytte seg av kulturtilbudet i storbyen.

Vi samarbeidet med AKKS, der vi øverst på ønskelisten hadde; et veldig talentfullt, men ukjent ungt band, som vil har stor glede av at musikken deres når ut til flere mennesker.

Drakånis

Vi traff gull på første forsøk og fant det rå jentebandet Drakånis. Det består av fire unge jenter som synger norsk rock på sitt aller tøffeste. Denne uken vil jentene bli å se på 15 000 reklameplakater inne i mer enn 1000 busser og i samtlige T-banesett i hele Oslo-regionen.

«Vi kunne først ikke tro det var sant da vi fikk tilbud om å delta i denne kampanjen. Vi ønsker jo at flest mulig skal høre musikken vår, så dette var en mulighet vi ikke kunne si nei til. Tidspunktet var også perfekt ettersom vi allerede hadde planlagt å gi ut en EP på samme tid som kampanjen. Vi gleder oss til å vise alle hva vi har jobbet med!» – Drakånis

Jentene har fått designet en ny logo, og et egen photoshoot til kampanjen med en av Norges mest anerkjente artist-fotografer, Paul Laukli.

Vi i JCDecaux gleder oss veldig til å følge Drakånis videre i karrieren, og vi håper samtidig at denne aktiviteten kan bidra til å sette innvendig kollektivreklame ønskelisten til flere annonsører.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å diskutere muligheter.

 

JCDecaux supports promising girl group with massive advertising campaign.

In January, we took over the contract with Oslo Sporveier. This is a very comprehensive contract with both digital and analog advertising surfaces at subway stations, tram stops, and both interior and exterior advertising surfaces on trams, buses, and subway cars in the Oslo area.

Recently, we have been working closely with the advertising agency Kitchen to revitalize and clarify the impact of a somewhat forgotten gem in an extensive product portfolio. Namely, the advertising spaces that advertisers can use inside all subway cars and buses throughout the Oslo region. We want to build a case that clearly demonstrates to advertisers and creative agencies the effect of spending so much time with so many people who use public transportation in Oslo every day.

It is the creative team, Thomas Askim and Hans Martin Rønneseth, who have developed the idea that we ultimately settled on. Namely, to give all the space to those who will truly benefit from it, and then build the documentation afterwards as a unique case for JCDecaux. We also quickly realized that we wanted to do something aimed at the arts and culture offerings in the Oslo area. Partly because this needs a little extra boost, but also because interior public transport advertising historically, both in Norway and internationally, has been very popular in this category. As an advertiser, you achieve a natural presence in the everyday lives of many people who are in the mode to take advantage of the cultural offerings in the city.

We collaborated with AKKS, and at the top of our wish list was; a very talented, but almost entirely unknown young band, who would greatly benefit from having their music reach more people.

Drakånis

We struck gold on the first try and found the raw girl band Drakånis. It consists of four young girls singing Norwegian rock at its toughest. This week, the girls will be seen on approximately 15,000 advertising posters inside more than 1000 buses and in all subway sets throughout the Oslo region.

«We couldn’t believe it was true when we were offered to participate in this campaign. We want as many people as possible to hear our music, so this was an opportunity we couldn’t say no to. The timing was also perfect since we had already planned to release an EP at the same time as the campaign. We look forward to showing everyone what we’ve been working on!» – Drakånis

The girls have been given a new logo design, and their own photoshoot for the campaign with one of Norway’s most renowned artist-photographers, Paul Laukli.

Listen on Spotify here.

Kanskje du også liker…