Google Translate

Vårt medietilbud

T-bane/Trikk/Buss

Tog

Shopping

Gater & Torg

Spesialløsninger

Prisliste
Programmatisk
Kampanjerapportering
Innsikt

Produkter & Tjenester

Om oss

Selskapet

Kontakt

Ledig stilling

Aktuelt

| Personvernerklæring |
JCDecaux Logo

SPORVEIEN MEDIA OG JCDECAUX INNGÅR MILLIARDKONTRAKT

18. juni 2023

Resultatet av den viktigste tilbudskonkurransen på det norske utendørsreklamemarkedet er nå klart. JCDecaux har gått seirende ut og får ansvaret for reklameformidling, drift og vedlikehold, samt videreutvikling av kontraktens medietilbud.
Avtalen omfatter reklame på alle driftsarter: Trikk, buss og T-bane. Avtalen løper i 6 år fra 2024, og mulighet til forlengelse med ytterligere 2 år.

Sporveien Media har gjennomført en svært grundig tilbudsprosess, hvor hovedmålet hele tiden har vært å sikre milliardverdier til kollektivtrafikken i Oslo-området. Videre har det blitt lagt stor vekt på høy kvalitet i drift og vedlikehold, innovasjonsevne, samt bærekraft og miljøaspekter.

Forretningsidéen til Sporveien Media er å gi et økonomisk bidrag til kollektivtrafikken og samtidig gi publikum en positiv reiseopplevelse. Den nye avtalen med JCDecaux sikrer dette og vil bidra til et betydelig løft i det kommersielle bidraget til finansiering av kollektivtrafikken i Oslo-området.

Sporveien sin visjon er bærekraftig mobilitet for alle. Dette har stått som et sentralt element for begge parter i anskaffelsesprosessen, og man er overbevist om at visjonen vil bli møtt i den nye kontraktsperioden. JCDecaux er det utendørsreklameselskapet i verden som stiller strengest krav til seg selv for å bidra til at vi skal nå klimamålene og har i tilbudsprosessen levert konkrete planer som vil gjøre forvaltning av kontrakten klimanøytral.

Avtalen alene har en markedsandel i utendørsreklamemarkedet på over 20%, noe som vil gjøre JCDecaux til markedsleder. Den digitale reklameporteføljen – nå også med et betydelig digitalt medietilbud på de nye trikkene – vil komplettere et allerede stort digitalt medietilbud hos JCDecaux på en svært god måte. Alt fra små lokale til store internasjonale annonsører vil få anledning til å kjøpe reklameplass, enten gjennom tradisjonelt publikumskjøp eller via programmatisk handel.

JCDecaux tar over kontrakten allerede 1.1.2024, og planlegger en storstilt videreutvikling av det som er den aller viktigste avtalen for utendørsreklame i Norge.

Kanskje du også liker…