Google Translate

Vårt medietilbud

T-bane/Trikk/Buss

Tog

Shopping

Gater & Torg

Spesialløsninger

Prisliste
Programmatisk
Kampanjerapportering
Innsikt

Produkter & Tjenester

Om oss

Selskapet

Kontakt

Ledig stilling

Aktuelt

| Personvernerklæring |
JCDecaux Logo

JCDecaux øker kvalitetsfokuset ytterligere med enda en ISO-sertifisering

12. januar 2023

Våre grunnleggende historiske verdier er kvalitet, ærlighet og åpenhet. Vi jobber målrettet og utfordrer oss selv hver eneste dag for å leve opp til disse verdiene.

JCDecaux Norge ble allerede i 2005 sertifisert i henhold til ISO 14001, en sertifisering som krever at vi kontinuerlig jobber med å forbedre våre miljøprestasjoner. Hovedprioriteringene er minimering av energikonsum, bruk av fornybar energi samt optimalisering av avfallshåndtering. Vi har iverksatt Eco driving for å redusere energiforbruket fra egne kjøretøyer, utskifting til lyskilder med lavere energiforbruk, og funnet muligheter for resirkulering av herdet glass m.m. Det resterende energiforbruket blir kompensert gjennom kjøp av grønn strøm, og resterende utslipp fra transporter, flyreiser og avfall kompenseres gjennom kjøp av FN-godkjente klimakvoter.

 Det siste året har vi, i samarbeid med Dovre Sertifisering AS, gjennomført en grundig revisjon av alle våre operative prosesser, og i desember 2022 ble teknisk avdeling i JCDecaux Norge ISO 9001:2015 sertifisert. Dette er et ledelsessystem for kvalitet, og verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden framhever viktigheten av kundekrav, kvalitet og kontinuerlig forbedring.

​​​​​​​ISO 9001:2015-standarden angir spesifikke krav for et kvalitetsstyringssystem som hjelper vår tekniske avdeling med å levere produkter og tjenester som oppfyller kundens-, egenpålagte- og lovbestemte krav.

I motsetning til andre aktører i bransjen benytter JCDecaux, med få unntak, egne ansatte i drifts- og vedlikeholdsarbeidet. Vi har i en årrekke hatt tariffavtale med våre driftsansatte som er organisert i LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund. JCDecaux er medlem i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

En gruppe nøkkelpersoner i JCDecaux Norge har i 2022 arbeidet målrettet for å modne og klargjøre vår tekniske avdeling for den nye ISO-sertifiseringen. Denne kvalitetsstyringsgruppen har utarbeidet håndbøker for kvalitetsprosesser, tydelig definerte kundebehov, kvalitetsmål og kvalitetspolicy for selskapet. Disse er formidlet til alle ansatte i teknisk avdeling samt til selskapets ledergruppe. Det har også blitt gjennomført en grundig gjennomgang av kvalitetsavvik for å hindre at oppståtte feil blir begått på nytt.

Vår kvalitetsstyringsgruppe består av følgende medlemmer:

 • Arve Andersen (Lager -og elektrosjef)
 • Bala Thangaraja (Driftskoordinator)
 • Carlos Da Silva (Operativ driftsleder)
 • Jørgen Lund (Digital sjef)
 • Erik Strengelsrud (Byggeleder)
 • Monica Fagervold (Administrativ koordinator)
 • Rune Ølberg (Driftssjef Vestlandet)
 • Reidar Kirkevik (Driftssjef Kjøpesenter og Innovate)
 • Serkan Soyoglu (Produksjonsleder)
 • Ernst Rønningen (IT Sjef)
 • Olav Dahl (Teknisk Sjef)

ISO 9001:2015 standarden gir oss opplagte fordeler i den daglige driften. Målene er å:

 • Øke kundetilliten.
 • Arbeide smartere, og følgelig spare både tid, penger og ressurser.
 • Engasjere og motivere medarbeiderne gjennom tydelige og effektive driftsprosesser.
 • Jobbe forbyggende. Identifisere feil før de oppstår, samt å hindre at feil gjentar seg.

Både sertifiseringen for miljøprestasjoner (ISO 14001) og den nye sertifiseringen for kvalitetsledelse i vår tekniske avdeling (ISO 9001:2015) er kvalitetsstempler som forplikter. Det kreves et kontinuerlig forbedringsarbeid for å beholde disse sertifiseringene. Dette er forpliktelser vi både ønsker og motiveres av, for å være en ansvarlig og kvalitetsbevisst aktør i en bransje i rask utvikling.

 

Kanskje du også liker…