Google Translate

Vårt medietilbud

T-bane/Trikk/Buss

Tog

Shopping

Gater & Torg

Spesialløsninger

Prisliste
Programmatisk
Kampanjerapportering
Innsikt

Produkter & Tjenester

Om oss

Selskapet

Kontakt

Ledig stilling

Aktuelt

| Personvernerklæring |
JCDecaux Logo

Om oss

JCDecaux er verdens største utendørsreklameselskap, med tilstedeværelse i mer enn 80 land på seks kontinenter

JCDecaux

Samfunns- og Miljøansvar

Samtlige ansatte gjennomgår opplæring i, og forutsettes å følge, våre etiske retningslinjer (Code of Ethics). De samme kravene vi stiller til oss selv, kreves av våre underleverandører (Code of Conduct). Prinsippene bak disse reglene er basert på JCDecaux` grunnleggende historiske verdier: Kvalitet – Ærlighet – Åpenhet. Code of Conduct for Out-of-Home display er vårt globale rammeverk for hvilket budskap/innhold vi kan akseptere på våre reklamearenaer.

Digital utendørsreklame i Bogstadveien
Code of conduct
Digital utendørsreklame i Bogstadveien
Code of ethics
Code of Conduct for Out-of-Home display
Code of Conduct for Out-of-Home display

JCDecaux benytter, med få unntak, egne ansatte i sitt arbeid med drift og vedlikehold. Vi har i en årrekke hatt tariffavtale med våre driftsansatte organisert i LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund. JCDecaux er medlem i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

JCDecaux Norge ble i 2005 sertifisert i henhold til ISO 14001. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner, og hovedprioriteringene er minimering av energikonsum, bruk av fornybar energi samt optimalisering av avfallshåndtering. Alt strømforbruk er kompensert gjennom kjøp av grønn strøm med opprinnelsesgaranti. Alt utslipp fra transporter, flyreiser og avfall kompenseres gjennom kjøp av FN-godkjente klimakvoter.

For ytterligere å stille store krav til selskapet, er JCDecaux fra 2023 sertifisert i henhold til ISO 9001 – kvalitetsstyring.

Alle reklamekampanjer som gjennomføres hos JCDecaux er gjenstand for vurdering opp mot lovverk, etiske retningslinjer og kontraktbestemmelser. Selskapets Etiske komité fatter endelig avgjørelse ved tvilstilfeller.

Last ned JCDecaux ESG rapport 2023

Last ned JCDecaux redegjørelse etter åpenhetsloven