Google Translate

Vårt medietilbud

T-bane/Trikk/Buss

Tog

Shopping

Gater & Torg

Spesialløsninger

Prisliste
Programmatisk
Kampanjerapportering
Innsikt

Produkter & Tjenester

Om oss

Selskapet

Kontakt

Ledig stilling

Aktuelt

| Personvernerklæring |
JCDecaux Logo

T-bane / Trikk / Buss

Digital og klassisk utendørsreklame i kollektivtrafikken er en effektiv og kraftfull måte for annonsører å kommunisere med et stort antall mennesker i og rundt hovedstadsområdet.

Foto: Ruter As / Nucleus, Erland Skui

Arenaen

Kollektivnettverket i Oslo-regionen kan sees som et kretsløp. Publikum strømmer hver morgen inn til de mest trafikkerte sentrumsstasjonene og ut igjen på ettermiddagen til bydeler, byer og tettsteder i hovedstadsområdet. På dag- og kveldstid er trikk, buss og T-bane de viktigste fremkomstmidlene for befolkningen i det mest befolkningstette området i Norge.

Medietilbudet på denne arenaen er strategisk utbygget for å gi annonsører en mulighet til å være en naturlig del av hverdagen for det stadig økende antallet passasjerer som benytter kollektivtilbudet. Digitaliseringen av reklameflatene intensiveres og som en følge av et rikere datagrunnlag, blir kunnskapen om de reisende stadig bedre. Dette gjør arenaen spesielt godt egnet for programmatisk handel.

Frognerparken

85 av 101

T-banestasjoner med reklame

87

Trikker

1000+

Busser

Hver uke går i snitt 6,3 mill. reisende i Oslo-området om bord i en buss, trikk eller T-banevogn. Disse utgjør en svært attraktiv målgruppe for annonsører og består for en stor del av unge mennesker og småbarnsforeldre som benytter kollektivtilbudet til og fra skole, jobb eller andre fritidsaktiviteter.

Pendler Publikum

Attraktiv målgruppe
(småbarnsforeldre)

Naturlig tilstedeværelse

Treffer de fleste
4 ganger i døgnet

75%

Ukentlig dekning i Oslo kommune

14 399 702

Ukentlige VACeksponeringer

Generert av klassiske flater 

64 873 927

Ukentlige viewed impressions (snitt)

Generert av digitale flater med 100% SOV 

Våre klassiske reklameflater på denne arenaen kommuniserer svært godt med kollektivpublikummet i Oslo-området. Klassiske reklameflater møter de reisende når de ankommer T-banestasjonene og når de venter på trikkeholdeplasser.

Det unike med denne arenaen, er at annonsører også kommuniserer svært effektivt med publikummet inne i bussene, trikkene og T-banevognene og på storformater på utsiden av disse. Dette er en kraftfull kombinasjon som gir annonsører dominerende tilstedeværelse mot et svært attraktivt publikum i hovedstadsområdet.

Østerås T-bane stasjon

God dekning i Oslo-regionen

Merkevarebyggende
og kjøpsutløsende

Naturlig tilstedeværelse

724

Klassiske flater

17 000

Innvendige reklameflater

67%

Ukentlig dekning i Oslo-regionen

Hver dag kommuniserer mer enn 840 digitale reklameflater effektivt med det kollektivreisende publikummet i Oslo-området, og antallet skjermer øker hver eneste måned.

Digitale reklameflater på de mest trafikkerte T-banestasjonene og skjermer ombord i et stadig økende antall trikker, i kombinasjon med svært god dokumentasjon, gir annonsører et kraftfullt og fleksibelt verktøy når de kommuniserer med sitt publikum i hovedstadsområdet.

Denne fleksibiliteten og den gode publikumsdokumentasjonen gjør også arenaen spesielt godt egnet for programmatisk handel.

Pendler Digital

Fleksibelt

Målrettet

Kostnadseffektivt

840+

Skjermer totalt

5

Digitale storformater

340

Skjermer på T-banestasjoner

500+

Skjermer på trikken

T-bane

Digitalt

Digitale reklameflater på T-banen ble etablert av JCDecaux i perioden 2011-2012 og har siden vært et viktig redskap for annonsører som ønsker rask og effektiv dekning mot befolkningen i hovedstadsområdet. Det digitale medietilbudet på arenaen vil forbedres kraftig i 2024. Nye formater og lokasjoner vil gi annonsører flere muligheter til å kommunisere enda mer effektivt med publikummet enn tidligere.

Målrettet og
effektivt
på T-banen
i Oslo.

Fleksibelt og
kostnadseffektivt
mot attraktive
målgrupper

4 647 526

Ukentlig viewed impressions (snitt)
med 8,3% SOV

345

Digitale flater

17

Stasjoner med digitale flater

Programmatisk

Produkt

Digitalt

Digitale reklameflater er i dag bredt distribuert på T-banenettverket i hovedstadsområdet. Utviklingen av det digitale reklametilbudet i T-banenettverket vil igjen skyte fart i 2024, og nye digitale formater vil kommunisere enda mer effektiv med et attraktivt publikum.

Et nytt og mer robust datagrunnlag gjør det nå mulig for annonsører å kjøpe svært presist – også programmatisk.

Produkt

Premium

Store digitalformater på de mest trafikkerte sentrumsstasjonene gir annonsører muligheten for å «rope» litt ekstra høyt med både merkevarebyggende- og salgsutløsende budskap.

Premiumskjermene er strategisk plassert i områdene hvor de reisende beveger seg på vei til eller fra ventesituasjoner på perrongene.

Digitalt

Klassisk

T-Bane linjekart Digitalt
T-bane

Linjekart

I linjekartet vises alle stasjoner i T-banenettverket. De ulike medietypene er merket på de stasjonene hvor de er tilgjengelige for annonsører.

\

Digitalt (17 stasjoner totalt)

W

Digital Premium (2 stasjoner totalt)

T-bane

Linjekart

I linjekartet vises alle stasjoner i T-banenettverket. De ulike medietypene er merket på de stasjonene hvor de er tilgjengelige for annonsører.

\

Klassisk (83 stasjoner totalt)

T-bane

Klassisk

Klassiske reklameflater på T-banenettverket består av det tradisjonelle Eurosize-formatet og storformater på stasjonene, samt ukeplakater og takbuer inne i vognene. Alt plassert for å gi annonsører en så god dekning i Oslo og Bærum som mulig.

Målrettet og
effektivt
på T-banen
i Oslo.

Fleksibelt og
kostnadseffektivt
mot attraktive
målgrupper

13 805 744

Ukentlig VAC-eksponeringer (snitt)

650

Eurosize

85

T-banetasjoner med reklame

Produkt

Eurosize

Det klassiske Eurosize-formatet kommuniserer svært effektivt med de reisende når de ankommer eller forlater de store sentrumsstasjonene, og ved innganger og perrongene på stasjonene utover i T-banenettverket - på alle linjer.

Reklameflatene egner seg svært godt til både merkevarebyggende- og kjøpsutløsende budskap, og treffer de reisende både på vei til og fra jobb, skole eller fritidsaktiviteter.

Produkt

Innvendig
Dominasjon

Ingen andre medieprodukter gir annonsører muligheten til å tilbringe mer tid med kollektivreisende i Oslo-området enn ukeplakater og takbuefelt. Ved å dominere disse innvendige medieproduktene i samtlige T-banevogner gis annonsørene en unik mulighet til å kommunisere med tyngde mot meget attraktive målgrupper i Oslo-området.

Hver dag foretas det om lag 300 000 påstigninger på T-bane og buss i Oslo-området. Den gjennomsnittlige reisetiden er på 11,6 min. (Kilde: Ruter). Dette åpner for mange spennende og kreative muligheter til å både engasjere og aktivere de reisende.

Vi vet at utendørsreklame er en av de viktigste driverne av nettaktivitet, noe som gjør disse formatene høyaktuelle i kombinasjon med tradisjonell Online-annonsering

Klassisk

Digitalt

T-bane

Linjekart

I linjekartet vises alle stasjoner i T-banenettverket. De ulike medietypene er merket på de stasjonene hvor de er tilgjengelige for annonsører.

\

Klassisk (83 stasjoner totalt)

T-Bane linjekart Digitalt
T-bane

Linjekart

I linjekartet vises alle stasjoner i T-banenettverket. De ulike medietypene er merket på de stasjonene hvor de er tilgjengelige for annonsører.

\

Digitalt (17 stasjoner totalt)

W

Digital Premium (2 stasjoner totalt)

Trikk

Digitalt

I løpet av 2024 vil trikkeflåten bestå av 87 nye og topp moderne trikker – alle med 12 digitale reklameflater innvendig. Totalt vil 1044 skjermer gi annonsørene en unik mulighet til å følge trikkepassasjerene på reisen.

Målrettet og effektivt
mot trikke-
publikummet
i Oslo

Fleksibelt og
kostnadseffektivt
mot attraktive
målgrupper

756 473

Ukentlig viewed impressions (snitt)
med 8,3% SOV

500+

Skjermer inne på trikken

19

Trikkeholdeplasser

Programmatisk

Produkt

Digitalt

En gjennomsnittlig trikkereise i Oslo og Bærum er på 7,9 min. Alle skjermene er strategisk plassert for å kommunisere både reklame og kollektivinformasjon, effektivt med alle de reisende samtidig. Dette er en meget effektiv mediekanal som egner seg spesielt godt til programmatisk handel for både store og små annonsører.

Kombinert med annonsering på klassiske reklameflater på 19 trikkeholdeplasser i Oslo sentrum vil man som annonsør ha muligheten til å følge passasjerene på hele reisen.

Trikk

Klassisk

Både inne i, og på utsiden av trikkesett, samt på 19 trikkeholdeplasser i Oslo, har annonsørene tilgang til en rekke klassiske utendørsreklameformater. Disse kommuniserer effektivt til både det kollektivreisende publikumet og til Oslo sin befolkning generelt.

Dominerende og effektivt
mot befolkningen
i Oslo

Fleksibelt og
kostnadseffektivt
mot attraktive
målgrupper

593 598

VAC-eksponeringer (snitt)

74

Eurosize

19

Trikkeholdeplasser

Produkt

Eurosize

På 19 holdeplasser hvor det er etablert leskur på trikkenettverket i hovedstaden kan annonsører også kommunisere effektivt med trikkepassasjerer og andre forbipasserende på det klassiske utendørsformatet Eurosize. Dette gjør det mulig for annonsørene å bli med på hele reisen, og starte kommunikasjonen allerede når passasjerene venter på holdeplassen.

Holdeplassene egner seg spesielt godt i kombinasjon med både skjermer og ukeplakater inne i trikkene og de store utvendige formatene på trikken som ankommer stasjonene ca. hvert 5 minutt.

Produkt

Portraitside

Portraitside er en storversjon av det klassiske utendørsformatet Eurosize på siden av alle de 87 trikkene som daglig frakter publikum i hovedstadsområdet. Trikkene beveger seg på de mest trafikkerte aksene i Oslo-trafikken, og kommuniserer svært godt til befolkningen som ferdes på gaten hovedstaden.

Portraitside egner seg veldig godt til annonsører som ønsker ekstra god synlighet og dekning blant Oslo-publikummet. Formatet er enkelt å kombinere med Eurosize på trikkeholdeplasser og T-banestasjoner, samt utvendig på buss.

Produkt

Megaside

Megaside er det største reklameformatet på trikkene i Oslo og Bærum. Disse trikkene beveger seg på de mest trafikkerte aksene i Oslo-trafikken og kommuniserer svært godt til befolkningen som ferdes på gaten.

Dette formatet egner seg for annonsører som ønsker ekstra god synlighet og dekning blant Oslo-publikummet. Megaside egner seg godt til merkevarebyggende kampanjer, men har også blitt en favoritt blant mediekanaler og filmdistributører.

Produkt

Longside

På motsatt side av inngangene på trikkene har annonsører muligheten til å benytte Longside-formatet. Det avlange formatet kommuniserer svært effektivt med alle de tusenvis av mennesker som trikken daglig passerer på de mest trafikkerte aksene i Oslo og Bærum.

Formatet åpner for spennende og kreative uttak som mange annonsører vet å utnytte.

Produkt

Ukeplakater

Den gjennomsnittlige reisetiden pr. påstigning på trikken er 7,9 min (Kilde: Ruter).
Ukeplakater på trikken gir annonsører en mulighet til å bruke mer tid med de reisende enn de fleste andre mediekanaler. Budskapet kan derfor være mer omfattende, og de reisende har god tid til å respondere på annonsørbudskap, som f.eks. å scanne en QR-kode eller å besøke en nettside.

Undersøkelser viser at utendørsreklame er en av de mest effektive virkemidlene annonsørene har til rådighet for å drive trafikk til nettsider.

Produkt

Takbuefelt

Den gjennomsnittlige reisetiden pr. påstigning på trikken er på 7,9 min (Kilde: Ruter).
Takbuefelt gir annonsører en mulighet til å bruke mer tid med de reisende enn de fleste andre mediekanaler. Budskapet kan derfor være mer omfattende, og de reisende har god tid til å respondere på annonsørbudskap, som f.eks. å scanne en QR-kode eller å besøke en nettside.

Undersøkelser viser at utendørsreklame er en av de mest effektive virkemidlene annonsørene har til rådighet for å drive trafikk til nettsider.

Trikk Linjekart
Trikk

Linjekart

I linjekartet vises alle holdeplassene i trikkenettverket. Holdeplassene med reklameinstallasjoner tilgjengelig for annonsører er merket et symbol.

Buss

Utvendig

Utvendig bussreklame er en garantist for annonsører som søker god synlighet i Oslo og i byene og tettstedene rundt hovedstaden. Storformater på sidene og bak på bussene egner seg svært godt til både merkevarebyggende og salgsutløsende aktiviteter.

Trafikksituasjonen i og rundt hovedstaden fører til at bussene ofte beveger seg i en hastighet som gjør det mulig for publikum å bruke tid på å studere reklamen – enten de beveger seg på gaten eller sitter i kø. Dette åpner samtidig for spennende og kreative uttak som mange annonsører vet å utnytte.

En naturlig del av hverdagen i hele Oslo-regionen

Fleksibelt og
kostnadseffektivt
mot attraktive
målgrupper

1000+

Busser

2244

Holdeplasser

170+

Millioner påstigninger pr. år

Produkt

Portraitside

Portraitside er en storversjon av det klassiske utendørsformatet Eurosize på siden av bussene. Formatet er tilgjengelig på de røde sentrumsbussene i Oslo. Disse bussene beveger seg på de mest trafikkerte aksene i Oslo-trafikken, og kommuniserer svært godt til befolkningen som ferdes på gaten i alle bydeler.

I likhet med Megaside, egner Porttraitside seg veldig godt til annonsører som ønsker ekstra god synlighet og dekning blant Oslo-publikumet. Formatet lar seg enkelt kombinere med Eurosize på trikkeholdeplasser eller T-banestasjoner, samt med utvendig reklame på trikk.

Produkt

Megaside

Megaside er det største reklameformatet på de røde sentrumsbussene. Disse bussene beveger seg på de mest trafikkerte aksene i Oslo-trafikken og kommuniserer svært godt til befolkningen som ferdes på gaten i alle bydeler.

Dette er et format for annonsører som ønsker ekstra god synlighet og dekning blant Oslo-publikummet. Megaside egner seg godt til merkevarebyggende kampanjer, men har også blitt en favoritt blant mediekanaler og filmdistributører.

Produkt

Busback

Busback-formatet er plassert på baksiden av de aller fleste (ca. 750) av de i overkant av 1000 bussene som hver dag transporterer et stort antall passasjerer rundt i Oslo sentrum, og til og fra hovedstaden fra byene og tettstedene rundt. Busback-formatet er følgelig meget godt synlig i hele Oslo-regionen og egner seg derfor spesielt godt for annonsører som både ønsker god synlighet i bykjernen og i de tettbefolkede områdene rundt hovedstaden.

Trafikksituasjonen i og rundt hovedstaden fører til at bussene ofte beveger seg i en hastighet som gjør det mulig for publikum å bruke tid på reklamen – spesielt de som sitter i kø. Dette åpner samtidig for spennende og kreative uttak, som mange annonsører vet å utnytte.

Buss

Innvendig

Inne i alle de i overkant av 1000 bussene som benyttes i kollektivtrafikken i hovedstadsområdet kan annonsører benytte klassiske formater som kommuniserer effektivt med passasjerene.

En naturlig del av hverdagen i hele Oslo-regionen

Fleksibelt og
kostnadseffektivt
mot attraktive
målgrupper

1000+

Busser

2244

Holdeplasser

170+

Millioner påstigninger pr. år

Produkt

Innvendig
Dominasjon

Ingen andre medieprodukter gir annonsører muligheten til å tilbringe mer tid med kollektivreisende i Oslo-området enn ukeplakater og takbuefelt. Ved å dominere disse innvendige medieproduktene i 1050 røde Oslo-busser og grønne regionsbusser gis annonsørene en unik mulighet til å kommunisere med tyngde mot meget attraktive målgrupper i Oslo-området.

Hver dag foretas det om lag 500 000 påstigninger på busser i Oslo-området. Den gjennomsnittlige reisetiden er 9,3 på de røde Oslo-bussene og 13 min. på de grønne regionsbussene (Kilde: Ruter). Dette åpner for mange spennende og kreative muligheter til å både engasjere og aktivere de reisende.

Vi vet at utendørsreklame er en av de viktigste driverne av nettaktivitet, noe som gjør disse formatene høyaktuelle i kombinasjon med tradisjonell Online-annonsering.