Google Translate

Vårt medietilbud

T-bane/Trikk/Buss

Tog

Shopping

Gater & Torg

Spesialløsninger

Prisliste
Programmatisk
Innsikt

Produkter & Tjenester

Om oss

Selskapet

Kontakt

Ledig stilling

Aktuelt

| Personvernerklæring |
JCDecaux Logo

Spesialløsninger

Vi tilbyr annonsører muligheten til å møte sitt publikum fysisk i hverdagen, på unike, utradisjonelle og kreative måter som sikrer høy oppmerksomhet.

Spesialløsninger

JCDecaux har i en årrekke vært den ledende tilbyderen av kreative spesialløsninger på alle utendørsreklamearenaer i Norge.

 

Hver uke utvikler vårt Creative Sales Team flere forslag til skreddersydde løsninger for våre annonsører. De følger også nøye med på hva som skjer kreativt i både vår egen og i andre kanaler internasjonalt for å hente inspirasjon.

 

Vi har sammen med norske og internasjonale annonsører utviklet og gjennomført en rekke prisvinnende kampanjer.

Barcode

Domination

Store og dominerende kampanjer på Oslo City og de travleste T-banestasjonene i Oslo

Produkt

Domination

Station Domination er en mulighet for annonsører til å dominere de lokasjonene i vårt medietilbud med det høyeste antallet besøkende/reisende pr. uke. Ofte er disse kampanjene utviklet in-house av vårt Creative Sales Team. Teamet involveres alltid tidlig i prosessen, for å sikre at budskapet når ut til besøkende eller passasjerer på en så effektiv måte som mulig. De arbeider alltid etter mottoet: Hvis vi skal gjøre det, så skal vi gjøre det skikkelig og med høy kvalitet. Kan vi ikke garantere det, må vi dessverre si nei eller tenke nytt!

L

Les mer

T-bane

Station domination

Vi tilbyr Station Domination til annonsører på de travleste T-banestasjonene i Oslo. Annonsørene får med dette en unik mulighet til å være fysisk tilstede og på en kreativ måte være et dominerende og annerledes innslag for besøkende og reisende i en ellers travel hverdag.

Dominer en
av de travleste
T-bane
stasjonene
i Oslo.

Annerledes
og effektivt
mot attraktive
målgrupper

3

Station Domination

3

T-banestasjoner

Station Domination

Nationaltheatret

Nationaltheatret er en av de travleste sentrumsstasjonene i T-banenettverket i Oslo med mer enn 370 000 ukentlige av- og påstigninger. Dette produktet dominerer med sine storformater. Kombinasjonen av heldekkende vegger med folie og store digitale reklameflater gjør at dette produktet egner seg svært godt for merkevarebyggende kommunikasjon.

Station Domination

Stortinget

Stortinget T-banestasjon er en av de travleste sentrumsstasjonene i T-banenettverket. Hver morgen og hver ettermiddag har annonsører muligheten til å ta imot og ønske god tur hjem, til et stort antall reisende som jobber i Oslo sentrum. Store bannere og store digitale reklameflater, gjør at dette produktet egner seg svært godt til merkevarebyggende aktiviteter mot en meget attraktiv målgruppe. For Stortinget T-banestasjon i særdeleshet er veien kort til byens high-end butikker.
Station Domination

Jernbanetorget

Jernbanetorget T-banestasjon er den travleste sentrumsstasjonen i T-banenettverket. Stasjonen er et trafikknutepunkt for kollektivreisende i Oslo-området og har i snitt mer enn 520 000 av-/påstigninger pr. uke.
Station Domination Jernbanetorget, som består av en kombinasjon av store klassiske- og digitale reklameflater, er en garantist for annonsører som raskt ønsker å nå et stort antall kollektivreisende i hovedstadsområdet.
Shopping

Domination

Vi tilbyr Domination til annonsører på Oslo City. Annonsørene får med dette en unik mulighet til å være fysisk tilstede og på en kreativ måte være et dominerende og annerledes innslag for besøkende og reisende i en ellers travel hverdag.

Dominer en
av de travleste
kjøpesentrene
i Oslo.

Annerledes
og effektivt
mot attraktive
målgrupper

1

Domination produkt

1

Kjøpesenter

Domination

Oslo City

Oslo City Domination består av store bannere i kombinasjon med Digital Premium Oslo City. Denne kombinasjonen av digitale og klassiske formater er spesielt godt egnet til å kommunisere med tyngde mot et publikum i kjøpssituasjonen.
Oslo City er et av de travleste kjøpesentrene i Oslo med mer enn 210 000 besøkende pr. uke i gjennomsnitt. Oslo City har 60+ butikker og skiller seg ut med sin urbane profil.

Oslo S

Impact

Stadig flere utendørsannonsører ønsker å dominere en lokasjon med store formater for å skape maksimal effekt.

Produkt

Impact

Vi tilbyr Impact-produkter på de travleste togstasjonene og på spesielt utvalgte T-banestasjoner i Oslo. Dette gir annonsører med målsetning om å trykke litt ekstra på i Oslo en rekke muligheter. Impact-produktene står fjellstøtt alene, men kan også effektivt kombineres med andre medieprodukter for å spre kommunikasjonen ytterligere.

L

Les mer

T-bane

Impact

Våre Impact produkter er en kombinasjon av både klassiske og digitale reklameflater der flesteparten av de besøkende/reisende ferdes. Kombinasjonene er strategisk satt sammen for å dekke publikumsstrømmene så effektivt som mulig for å gi annonsørene nettopp – størst mulig Impact.

Slagkraftig
annonsering der
publikummet ferdes

Annerledes
og effektivt
mot attraktive
målgrupper

6

Impact produkter

6

T-banestasjoner

Impact

Øvrige stasjoner

Nydalen- og Blindern Impact kommuniserer spesielt godt med studenter. Ullevål Impact er riktig for annonsører, når målet er å kommunisere med et stort fotballpallpublikum på landskamper og cupfinale. Holmenkollen Impact gir annonsører ekstra trykk mot ski- og turgåere og er selvfølgelig et høyaktuelt reklameformat under store idrettsarrangementer på vinterstid.

Tog

Impact

Våre Impact produkter er en kombinasjon av både klassiske og digitale reklameflater der flesteparten av de besøkende/reisende ferdes. Kombinasjonene er strategisk satt sammen for å dekke publikumsstrømmene så effektivt som mulig for å gi annonsørene nettopp – størst mulig Impact.

Slagkraftig
annonsering der
publikummet ferdes

Annerledes
og effektivt
mot attraktive
målgrupper

3

Impact produkter

2

Togstasjoner

Impact

Escalator

Escalator Impact, i rulletrappområdet ned mot Jernbanetorget T-banestasjon, har på kort tid blitt et favorittprodukt blant annonsørene. Forklaringen er enkel! De kreative mulighetene er mange, og annonsører kan på en underholdende måte dominere i et av de travleste områdene på Norges største togstasjon.
Impact

Entrance

Entrance Impact, ved hovedinngangen til Oslo S, består av en kombinasjon av store klassiske formater og digitalreklame. Annonsører har her muligheten til å si et rungende «Velkommen og på gjensyn» - til et stort antall togreisende og andre besøkende.

Impact

Nationaltheatret

Nationaltheatret togstasjon er Norges nest største togstasjon med om lag 350 000 ukentlige besøkende Nationaltheatret Impact gir annonsører muligheten til å benytte store bannere, folie i trapper og digitalt storformat i kommunikasjonen med de reisende. Produktet egner seg følgelig svært godt for merkevarebyggende kampanjer for annonsører som ønsker å trykke litt ekstra på mot togpublikummet i denne delen av Oslo.

Amazon The Boys

Markedsplasser

En effektiv måte for annonsører å vise frem, møte, sample eller på annen måte komme i fysisk dialog med meget attraktive målgrupper.

Produkt

Markedsplasser

JCDecaux tilbyr annonsører en rekke markedsplasser på togstasjoner, kjøpesentre og T-banestasjoner. Markedsplassene gir annonsørene en unik mulighet til å møte både eksisterende og nye kunder.

L

Les mer

T-bane

Markedsplasser

JCDecaux tilbyr annonsører en rekke markedsplasser på T-banestasjoner. Markedsplassene gir annonsørene en unik mulighet til å møte både eksisterende og nye kunder. Annonsører kan benytte markedsplassene enkeltvis, eller i effektive kombinasjoner med andre medievarianter for å treffe et så stort publikum som mulig.

Møt
publikummet
på de travleste
T-bane
stasjonene

Annerledes
og effektivt
mot attraktive
målgrupper

16

Markedsplasser

10

T-banestasjoner

T-bane

Markedsplasser

10 T-banestasjoner har annonsører muligheten til å benytte 16 ulike markedsplasser for virkelig å møte publikummet fysisk når disse er på vei til eller fra jobb, skole/studier eller andre fritidsaktiviteter. Annonsører kan benytte markedsplassene alene eller i kombinasjon med det digitale eller klassiske medietilbudet på stasjonene. Markedsplassaktiviteter sikrer annonsører en naturlig tilstedeværelse blant de reisende som de kan benytte til å snakke med kunder, vise seg frem eller til å gi T-banepublikummet muligheten til å teste produkter.  

Tog

Markedsplasser

JCDecaux tilbyr annonsører en rekke markedsplasser på togstasjoner. Markedsplassene gir annonsørene en unik mulighet til å møte både eksisterende og nye kunder. Annonsører kan benytte markedsplassene enkeltvis, eller i effektive kombinasjoner med andre medievarianter for å treffe et så stort publikum som mulig.

Møt
publikummet
på de travleste
togstasjonene

Annerledes
og effektivt
mot attraktive
målgrupper

21

Markedsplasser

11

Togstasjoner

Tog

Markedsplasser

Markedsplasser på togstasjoner er en effektiv måte å kommunisere med en veldig attraktiv målgruppe. Småbarnsforeldre eller unge reisende som benytter tog til og fra jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Publikummet benytter sin hjemmestasjon om morgenen, ankommer den samme sentrumsstasjonen og reiser derfra og hjem igjen på ettermiddagen. Annonsører har derfor ofte kontakt med det samme publikummet 2 ganger om dagen - 10 ganger pr. uke. Kombinert med det andre medietilbudet på togstasjoner er markedsplasser en effektiv måte for å fange oppmerksomheten til dette publikummet. 

Shopping

Markedsplasser

Digitale reklameflater på T-banen ble etablert av JCDecaux i perioden 2010-2012 og har siden vært et viktig redskap for annonsører som ønsker rask og effektiv dekning mot befolkningen i hovedstadsområdet. Det digitale medietilbudet på arenaen vil forbedres kraftig i 2024. Nye formater og lokasjoner vil gi annonsører flere muligheter til å kommunisere enda mer effektivt med publikummet enn tidligere.

Møt
publikummet
nært
kjøps-
øyeblikket

Annerledes
og effektivt
mot attraktive
målgrupper

2

Markedsplasser

1

Kjøpesenter

Shopping

Markedsplasser

Markedsplassaktiviteter på kjøpesentre gir annonsører en mulighet til å kommunisere med kunder nærmere kjøpsøyeblikket enn noen andre mediekanaler. Markedsplassene sikrer annonsører en naturlig tilstedeværelse på kjøpesentrene som de kan benytte til å snakke med kunder, vise seg frem eller til å gi kjøpesenterpublikummet en muligheten til å teste produkter i nærheten av butikker de kan kjøpe produktene i. Denne annonseformen er svært attraktiv, og gjort riktig veldig effektiv.