offentlige rom, Ansvar i det SAMFUNNSANSVAR og HMS

TIL FELLESSKAPETS BESTE

JCDecaux driver utelukkende virksomhet i det offentlige rom. Det betyr at det påhviler oss et stort ansvar fordi vi indirekte og direkte er med på å forme menneskers hverdag gjennom våre utemøbler, som kontinuerlig bærer kommersielle budskap om ”produkter og tjenester”.

JCDecaux Norge AS har siden etableringen i 1998 hatt et godt samarbeid med myndigheter hvor vi i fellesskap har kommet fram til ordninger som tjener felles interesse.

Vårt morselskap JCDecaux SA ble i 2001 børsnotert og i sammenheng med dette ble det etablert en etisk kodeks (Code of Ethics) for selskaper innen JCDecaux gruppen. De etiske verdiene styrer konsernet både i forhold til sine ansatte og tredjepart. Kodeksen består av et sett retningslinjer som alle selskaper i gruppen er pålagt å etterleve i sitt daglige virke.

Prinsippene bak disse reglene er basert på JCDecaux` grunnleggende historiske verdier: Kvalitet – Ærlighet – Åpenhet .

Stadig nye oppdrag blir tillagt overlatt til private aktører som oss, dette gjør at vi har et ansvar utover vårt primære virke. Dette setter en rekke krav til kontinuerlig etterrettelighet og kvalitet i det arbeidet vi som selskap leverer.

Sustainable Development
For å gjenspeile JCDecaux konsernets forpliktelse til å søke økonomisk utvikling med respekt for mennesker og miljø, ble Sustainable Development Direction opprettet i 2007. JCDecaux`stadige involvering i disse utfordringene, understreker konsernets dedikasjon til å oppfylle sitt sosiale ansvar og sine globale forpliktelser.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

JCDecaux stiller strenge krav til seg selv og sine leverandører når det gjelder produktenes miljøvennlighet, virksomhetens påvirkning på det ytre miljø og et forsvarlig arbeidsmiljø for våre medarbeidere. Vi har et omfattende HMS engasjement og utførlige planer som alle er en del av vårt miljøledelsessystem ISO 14001. Ved større prosjekter utarbeides således prosjektspesifikke planer for HMS, i tillegg til ytre miljø og kvalitet.

Selskapets HMS-ansvarlig har som oppgave å påse at virksomheten etterlever pålagte krav, både egne og krav gitt gjennom lov og forskrift hva gjelder helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

JCDecaux sørger konsekvent for å ivareta våre medarbeideres ve og vel med hensyn på å ha gode og fruktbare arbeidsbetingelser, herunder også et forsvarlig helse- og sikkerhetsmessig arbeidsmiljø.

ARBEIDSMILJØ

JCDecaux har en grunnleggende respekt for våre medarbeidere og spillereglene i arbeidslivet forøvring. Siden vi satser på å utføre selskapets aktiviteter med – i all hovedsak – egne ansatte er det av stor betydning å ta aktivt del i samfunnsdebatten og de fora hvor arbeidsforhold kan påvirkes og utvikles. JCDecaux er på denne bakgrunn medlem i Abelia – NHOs forening for kunnskaps og teknologibedrifter.

Les mer om Abelia

Et flertall av våre ansatte innen drift og vedlikehold er medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Forbundet organiserer i hovedsak arbeidstakere innen forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid.

Les mer om Arbeidsmandsforbundet (NAF)

KONTAKT


  • Gullhaugveien 7

  • jcd@jcdecaux.no

  • +47 23 00 75 00

[contact-form-7 id="11351" title="mikos Contact" html_name="mikos Contact]