Digital Premium Bogstadveien

Nytt samarbeid om utendørsundersøkelse

  • mar 21st, 2019

Utendørsreklamebransjen har utviklet seg svært positivt de siste årene. Med dette øker også   relevansen og viktigheten av dekningstallsundersøkelsen Outdoor Impact. Arbeidet omkring Outdoor Impact i Norge drives av Clear Channel og JCDecaux, og nå styrkes dette ytterligere ved at Prego Media går inn i samarbeidet.

Vi ser et betydelig potensial for utendørsreklames andel av den totale mediekaken. Et viktig element for å utnytte dette potensialet er at bransjen kan enes om en felles valuta. Sammen blir vi enda sterkere. At nok en aktør i bransjen velger å bruke utendørsvalutaen ser vi på som et sterkt bevis på vår felles innsats, sier Finn Wikander, Chief Product Officer i Clear Channel Scandinavia.

Ifølge de siste tallene fra IRM vokste norsk utendørsreklamebransje med 4,2 prosent i Q4 2018, og den positive trenden de siste årene ser derfor ut til å fortsette. Med økte investeringer i utendørsreklame følger en økt interesse fra kunder for måling og oppfølging, både for de klassiske annonseringsområdene og nye digitale arenaer.

I en periode har vi snakket med Prego Media om et mulig samarbeid. Vi er glade for at de nå har tatt steget ombord, sier Øyvind Markussen, administrerende direktør i JCDecaux Norge.

Det er viktig at alle aktører snakker samme språk og at vi bruker samme valuta når vi omtaler effekten av investeringer i vår kanal. Målsetningen med en felles utendørsvaluta er å gi norske annonsører et så presist bilde som mulig. Dekningstallsundersøkelsen viser hvor og hvor ofte man treffer de potensielle forbrukerne gjennom vår kanal. Det var derfor helt naturlig for oss å ønske Prego velkommen til samarbeidet da det ble aktuelt, fortsetter Markussen.

Outdoor Impact har eksistert i Norge siden 2003 og er mediemarkedets mest sofistikerte analyseverktøy for å måle utendørspublikum. Metoden består av fire grunnelementer: reisevaneundersøkelser, publikumstellinger, synlighetsstudier og klassifiseringer. Metoden baserer seg på en global standard for denne type målinger og benyttes over hele verden. Undersøkelsen oppdateres kontinuerlig.

Prego Media er offensive og klare til å bruke Outdoor Impact for å dokumentere sine flater.

– Vi i Prego Media ønsker å bidra til vekst for kanalen, derfor var det et naturlig steg for oss å bli med på denne felles valutaen, sier kommersiell sjef i Prego Media, Thomas Haave.

Den kontinuerlige oppdateringen og utvikling av Outdoor Impact skjer i teknisk komite hvor både Mediebyråforeningen og ANFO er representert.

I mediebyråene er man naturlig nok også fornøyde med at en ny aktør nå trer inn i samarbeidet.

– Det er vår oppgave som rådgivere for norske annonsører å hele tiden ha en så god oversikt som mulig over kanalenes egenskaper og hvordan de kommuniserer. Det at alle utendørsaktørene nå står sammen om denne undersøkelsen, og at de snakker samme språk, gjør det enklere for oss å gi gode råd og kjøpe utendørs mer presist fremover, sier Managing Director i Carat Norge, Stian Jansen.

KONTAKT


  • Gullhaugveien 7

  • jcd@jcdecaux.no

  • +47 23 00 75 00Send
Send