Schweppes Oslo City

Norske kjøpesentre – en stadig viktigere møteplass!

  • jun 6th, 2019

De siste 3 årene har antallet besøkende på kjøpesentre i Norge utviklet seg positivt og har følgelig gjort sentrene til en enda viktigere arena for annonsering mot potensielle forbrukere. Omsetningen på sentrene har lidd noe i en stadig økende konkurranse fra netthandelen. Det er imidlertid ingenting i tallene som tyder på at fysiske besøk på sentrene har blitt mindre populært. Tallene fra Kvarud Analyse, som henter tall fra alle de største kjøpesentergrupperingene i Norge, viser en oppgang i antallet besøkende på de sentrene der JCDecaux har skjermer på 2,4% over de siste 3 årene.

Mange sentre øker, og noen har betydelig økning i besøkstallene, men det er selvfølgelig også noen som opplever at besøket synker noe. Det er vanskelig å si noe enkelt om hva dette skyldes, men samtidig er forklaringen sannsynligvis ikke spesielt komplisert. Noen sentre opplever økt konkurranse fra andre sentre, noen pusser opp og andre mister butikker som fungerer som viktige publikumsdragere. Det er også flere sentre som opplever å få inn viktige publikumsdragere med en økning i publikumstilfanget som resultat. Et godt eksempel er det siste tilskuddet i «vår» kjøpesenterportefølje – Horisont i Bergen. Et senter som har opplevd vekst i publikummet på hele 15,4% de siste 3 årene.

Det er videre mye som tyder på at kjøpesentrene vil bli enda viktigere for folk i årene som kommer. Årsaken er arbeidet som gjøres hos de store kjøpesentergrupperingene for å legge til rette for nettopp dette. Strategien er tydelig og uttalt. De ønsker å trekke til seg og legge til rette for etablering fra flere virkelige publikumsmagneter. Flere kinoer, vinmonopol, bibliotek og treningssentre på norske kjøpesentre er bare noe som det jobbes aktivt med.

Det ser med andre ord lyst ut når det gjelder publikumstilfanget, noe som igjen vil gjøre norske kjøpesentre til en enda viktigere arena for norske annonsører.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har lyst til å diskutere ulike muligheter som vi tilbyr på våre reklameflater.

KONTAKT


  • Gullhaugveien 7

  • jcd@jcdecaux.no

  • +47 23 00 75 00Send
Send