Google Translate

Vårt medietilbud

T-bane/Trikk/Buss

Tog

Shopping

Gater & Torg

Spesialløsninger

Prisliste
Programmatisk
Kampanjerapportering
Innsikt

Produkter & Tjenester

Om oss

Selskapet

Kontakt

Ledig stilling

Aktuelt

| Personvernerklæring |
JCDecaux Logo

KLIMAAVTRYKK – KAMPANJERAPPORTERING

«Eco» leskur. Design: Patrick Jouin. Breiavatnet Stavanger

JCDecaux har beregnet klimaavtrykket som skapes av våre digitale- og klassiske reklamekampanjer. Verdiene er verifisert av ClimatePartner.

Dette klimaavtrykket identifiseres, og er nå en fast del av den detaljerte etterrapporteringen som annonsørene mottar fra oss etter hver eneste kampanje.
3

Dette har vært en spennende, tidkrevende og komplisert prosess, som ender opp i et regnestykke med mange variabler. Vi har samlet inn data i hele verdikjeden, fra papirproduksjon via transport, bearbeiding, montering, reklamevisning og frem til resirkulering.
Vårt motiv for å investere store ressurser i et slikt arbeid er enkelt. Vi gjør det fordi vi kan, fordi vi bør og fordi vi ønsker å være transparente og synliggjøre disse miljøkonsekvensene.

- Øyvind Markussen

Styreformann, JCDecaux Norge

Dette har vært en spennende, tidkrevende og komplisert prosess, som ender opp i et regnestykke med mange variabler. Vi har samlet inn data i hele verdikjeden, fra papirproduksjon via transport, bearbeiding, montering, reklamevisning og frem til resirkulering.
Vårt motiv for å investere store ressurser i et slikt arbeid er enkelt. Vi gjør det fordi vi kan, fordi vi bør og fordi vi ønsker å være transparente og synliggjøre disse miljøkonsekvensene.

- Øyvind Markussen

Styreformann, JCDecaux Norge

3

Basert på den omfattende datainnsamlingen har vi beregnet utslippet* for:

 • Én Eurosize plakat vist i én uke (gjennomsnitt)
 • Én Oslo Backlite plakat vist i én uke (gjennomsnitt)
 • Én m² banner
 • Én m² folie
 • Én avspilling (playout) på de ulike digitale formatene

*Omregnet til CO₂-ekvivalenter

Basert på den omfattende datainnsamlingen har vi beregnet utslippet* for:

 • Én Eurosize plakat vist i én uke (gjennomsnitt)
 • Én Oslo Backlite plakat vist i én uke (gjennomsnitt)
 • Én m² banner
 • Én m² folie
 • Én avspilling (playout) på de ulike digitale formatene

*Omregnet til CO₂-ekvivalenter

3
Avgrensninger:

 

Digital utendørsreklame

 • Energiforbruk i kampanjeperioden
 • Energiforbruk ved dataoverføring

Klassisk utendørsreklame
– Eurosize, Oslo Backlite, banner og folie

 • Selve reklamematerialet (papir, folie eller banner)
 • Transport fra trykkeri til JCDecaux – inklusive emballasje
 • Klargjøring av reklamematerialet hos JCDecaux – maskiner og oppvarming
 • Transport fra JCDecaux til reklameinstallasjon
 • Energiforbruk i kampanjeperioden
 • Transport til deponi og avfallshåndtering
Avgrensninger:

 

Digital utendørsreklame

 • Energiforbruk i kampanjeperioden
 • Energiforbruk ved dataoverføring

Klassisk utendørsreklame
– Eurosize, Oslo Backlite, banner og folie

 • Selve reklamematerialet (papir, folie eller banner)
 • Transport fra trykkeri til JCDecaux – inklusive emballasje
 • Klargjøring av reklamematerialet hos JCDecaux – maskiner og oppvarming
 • Transport fra JCDecaux til reklameinstallasjon
 • Energiforbruk i kampanjeperioden
 • Transport til deponi og avfallshåndtering
3

Gjennom vårt ISO14001 arbeid er målsetningen å identifisere, måle og analysere klimaavtrykket. Dette gir oss uvurderlig kunnskap i vårt kontinuerlige arbeid med å redusere det totale klimaavtrykket. Kunnskapen om miljøkonsekvensene av å bruke våre reklameflater ønsker vi å dele med våre annonsører.

Gjennom vårt ISO14001 arbeid er målsetningen å identifisere, måle og analysere klimaavtrykket. Dette gir oss uvurderlig kunnskap i vårt kontinuerlige arbeid med å redusere det totale klimaavtrykket. Kunnskapen om miljøkonsekvensene av å bruke våre reklameflater ønsker vi å dele med våre annonsører.

3

JCDecaux har lenge jobbet for å gjøre etterrapporteringen av kampanjer så presis, transparent og brukervennlig for våre annonsører som mulig. Vi er stolte over at også klimaavtrykk pr. kampanje nå er en fast del av denne rapporteringen.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer, eller hvis du har innspill til hvordan vi kan forbedre rapporteringen ytterligere.

JCDecaux har lenge jobbet for å gjøre etterrapporteringen av kampanjer så presis, transparent og brukervennlig for våre annonsører som mulig. Vi er stolte over at også klimaavtrykk pr. kampanje nå er en fast del av denne rapporteringen.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer, eller hvis du har innspill til hvordan vi kan forbedre rapporteringen ytterligere.