og publikum Utendørskanalen INNSIKT

Vi følger publikumsutviklingen på alle våre arenaer nøye og oppdaterer tall fortløpende. Publikumet er høyt, noe som gjør JCDecaux og utendørskanalen til en svært effektiv dekningskanal. Under finner du en oversikt over publikumsutviklingen på våre viktigste arenaer i 2021.

SIST OPPDATERT: 28/09/2021

SHOPPING

2,791,368

Uke 38

Totalt antall besøkende på alle kjøpesentre. Data fra publikumstellere.

PENDLER

2,041,174

Uke 38

Totalt antall besøkende på alle togstasjoner. Data fra publikumstellere.

GATER & TORG

1,893,413

Uke 38

Data fra et representativt utvalg av Statens Vegvesens trafikktellere i nærheten av våre reklameflater.

BOGSTADVEIEN

93,158

Uke 38

Totalt antall fotgjengere i Bogstadveien. Data fra JCDecaux’ egne publikumsmåling i Bogstadveien.

Hvorfor utendørs?

Lurer du på hva utendørs kan gjøre for kampanjen din? Her har vi samlet innsikt om hva utendørskanalen leverer av dekning, oppmerksomhet, hvordan vi bygger merkevare, bidrar til økt salg og hva som gjør at utendørsannonsering engasjerer publikum.

OOH ETTER COVID-19+
OOH ETTER COVID-19-

STUDIE FRA UK: DEKNINGEN TILBAKE RASKERE ENN IMPRESSIONS

I TAKT MED GJENÅPNINGEN AV SAMFUNNET NORMALISERES PUBLIKUMSNIVÅENE UTENDØRS

Massemediet OOH/DOOH er en naturlig del av folks hverdag, og en av våre aller største styrker er evnen til å bygge rask og god dekning mot totalbefolkningen. Årsaken til det er at våre reklameinstallasjoner har en god spredning geografisk. Vi er spesielt sterke der det bor flest folk, og vi har reklameinstallasjoner på steder i disse urbane områdene som mange mennesker trekkes mot. På kjøpesentre, på togstasjoner på gater og torg, i de travleste handlegatene og langs de viktigste innfartsårene i de mest befolkningstette områdene i landet.

Mobiliteten har vært lavere i befolkningen under pandemien. Dette har selvfølgelig også påvirket vårt publikum. Men! Nå har gjenåpningen startet. Publikummet strømmer ut og publikumstallene på våre arenaer øker kraftig.

FULL DEKNING ER TILBAKE FØR ANTALL BESØKENDE ER NORMALT

I UK har JCDecaux og Clear Channel gått sammen om en studie for å se nærmere på forholdet mellom nettodekning og bruttodekning etter pandemien. Målet var å kunne si noe om hvordan dette kommer til å endre seg på de forskjellige gjenåpningsstadiene. Resultatet er klart: Med 75% av antall besøkende tilbake, vil dekningen ligge på 90%. Dekningen er tilbake på 100% med 85% av de besøkende tilbake. Vi har ikke en tilsvarende studie for Norge, men det er naturlig å anta at de samme mekanismene gjelder også her. Konklusjonen er tydelig. OOH bygger allerede nå veldig god dekning på alle arenaer, og dekningen vil fortsette å øke i takt med gjenåpningen av samfunnet.

DEKNING+
DEKNING-

JCDECAUX NÅR OVER HALVPARTEN AV BEFOLKNINGEN PÅ EN UKE

.1%

Totalt når JCDecaux alene 59,1% av landets befolkning hver uke. Til sammenligning ser 74% av personer mellom 17-35 år på kommersielt TV ukentlig

Kilde: Outdoor Impact og Kantar

UTENDØRS TREFFER UNGE SVÆRT GODT

En studie fra Kantar konkluderer med at Generasjon Z (født ca. 1995-2005) er mye på nett, men at de foretrekker utendørsreklame som informasjonskanal (Se kilde under). Studien viser tydelig at de unge ønsker å kunne velge bort reklame, og at de foretrekker den naturlige tilstedeværelsen til utendørsreklamen.

Generasjon Z er de som er hyppigest bruker ad-blockers. Så mange som 70% av hopper over reklame, sammenlignet med 66% for generasjon Y (født ca. 1980-1995) og 62% for generasjon X (født ca. 1965-1980).

Utendørs har en unik posisjon blant de unge. Annonseringen anses ikke som en invasjon av privatlivet, deres aktiviteter eller innholdet de engasjerer seg i.

UTENDØRSPUBLIKUMMET VOKSER

Utendørs er en dekningskanal i vekst. Ja, vi bruker mye tid online, men vi bruker like mye tid hver dag på å bevege oss fra A til B – gjerne via arenaer hvor utendørsreklame «dekker godt.» (Togstasjoner, T-banestasjoner, kjøpesentre osv.)

Vi ser også en stadig befolkningsvekst i urbane strøk. Dette er områder hvor utendørsannonseringen er konsentrert omkring – noe som øker vår dekning av befolkningen ytterligere.

Kilde: SSB

OPPMERKSOMHET+
OPPMERKSOMHET-

UTENDØRS GIR BEDRE OPPMERKSOMHET ENN DESKTOP- OG MOBILANNONSER

Når man sammenligner realistisk oppmerksomhet med de samme kriteriene på tvers av desktop, mobil og utendørs, så ser man at utendørs gir langt høyere oppmerksomhet. Utendørs gjør det svært godt fordi det er mindre støy enn online og det er store formater som ikke kan blokkeres.

Lumen Oppmerksomhet

UTENDØRS ER DEN MINST IRRITERENDE MEDIEKANALEN

Utendørs er den kanalen publikum oppfatter som minst irriterende og en av de som skaper desidert mest oppmerksomhet.

Det som irriterer folk med reklame i følge Mindshare sin formel for rekalameirritasjon er at: Den avbryter. Den tvinges på oss. Den oppleves som lite relevant. Den varer for lenge og man ser den samme reklamen om og om igjen. Her skiller utendørs seg fra mange andre kanaler ved at den ikke avbryter, den oppleves som en naturlig del av hverdagen, og varigheten er sjelden mer enn 10 sekunder per annonse.

Utendørs er derfor et svært godt valg når man vil bygge merkevare, særlig overfor et yngre publikum. En studie fra Irland viser at 52% av generasjon Z (15-24 åringer) føler seg bombardert av reklame, og nesten halvparten benytter en form for ad-blokking. De har også høyere bruk av ad-blokkere enn resten av befolkningen (indeks 114). Generasjon Z virker å foretrekke ikke-invaderende annonseformater og er flinke til å unngå annonser.

Reklameirritasjon

DOOH ØKER SYNLIGHETEN

Digital utendørsreklame (DOOH) styrker den kommersielle kommunikasjonen. Den gode gjengivelsen av innholdet, ofte i kombinasjon med bevegelse, fører til at publikummet fokuserer mer og lengre på innholdet.

SANNSYNLIGHET FOR Å SE

54%
Analogt
61%
Digitalt

ØYEFIKSERINGER PER RAMME

4.
4.

TID SETT PÅ PLAKAT/SKJERM

1. sek
1. sek

Kilde: Route Outdoor Media Analytics & Geopath Audience Location Measurement, Digital Uplift Study for FEPE Inspiring

UTENDØRS HUSKES BEST I KJØPSØYEBLIKKET

Denne grafen viser hvor mange som husker reklame i løpet av de siste 30 minuttene før de gjør et kjøp. Den viser at utendørs er suverent bedre enn andre kanalene på å bli husket i kjøpsøyeblikket. Utendørs er følgelig den beste kanalen for point of sale-annonsering.

MERKEVAREBYGGER+
MERKEVAREBYGGER-

HVORFOR BØR DU BRUKE 60% AV BUDSJETTET PÅ MERKEVAREBYGGING?

%

Forskning fra gigantene Les Binet og Peter Fields konkluderer med at annonsører som en hovedregel bør etablere en 60/40 fordeling på sine markedsbudsjetter for å oppnå maksimal effekt - 40% til aktivering og 60% til merkevarebygging.

Et stadig økende fokus på målbare resultater har ført til en overinvestering i kjøpsutløsende aktiviteter. Binet/Field hevder at mediekanaler som f.eks. Online og Mobil sannsynligvis gis en for stor andel av markedsbudsjettene og det ikke investeres nok i kanaler som strategisk bygger merkevarebygging over tid.

AKTIVERINGER

Forflyttinger i Merkevaren Graf

En kombinasjon av merkevarebygging og aktivering, med overvekt på merkevarebygging, har best effekt på merkevaren. Her målt i rapporterte effekter på merkevaren. De som investerer mer i merkevare flytter den mer enn de som fokuserer på aktiveringer.

Aktiveringer Graf

De som bygger merkevare får mer igjen av det de bruker på aktiveringer. De som har rapportert to eller flere flyttinger i merkevaren rapporterer også at de konverterer mer. Konklusjon: Det lønner seg å investere i langsiktig merkevarebygging.

UTENDØRS GIR HØYERE ROI

Det er bevist gjennom flere undersøkelser at det å ha utendørs som en del av mediemiksen bidrar til høyere ROI.

Dette viser at utendørs bidrar til høyere ROI enn det som reflekteres i de fleste annonsebudsjetter.

Samme studie viser også at:
- En utendørskampanje bestående av flater; man går forbi, kjører forbi og venter ved, gir 16% høyere ROI enn samme kampanje på TV.
- Det å kombinere utendørsflater, som roadside og kjøpesenter, gir 7,3% høyere ROI, mens det å kombinere kreativt innhold (Innovate) med andre utendørsflater øker ROI-en med opptil 14,3%.

Økning i ROI Graf
UTENDØRS INVOLVERER+
UTENDØRS INVOLVERER-

UTENDØRS GIR AKTIVITET PÅ SOSIALE MEDIER

Utendørs er den offline-kanalen som gir mest aktivitet på Instagram, og nest mest totalt på tvers av alle sosiale mediekanaler. Utendørs vokser mer enn TV i denne sammenhengen, og er ventet å passere innen få år. Dette gjør utendørs til den mest effektive offline-kanalen i folks digitale hverdag.

Sosiale Medier Graf

UTENDØRS + MOBIL = SANT

%

Sannsynligheten for at en forbruker klikker på en mobilannonse øker med 48% etter at de har sett annonsen utendørs først. Dette gjør utendørsannonsering til en svært effektiv «forlengelse» av mobilannonseringen, og muligheten for synergieffekter er svært gode.

TEKNOLOGIGIGANTENE GÅR OFFLINE

Tre av de ti største kjøperne av utendørsannonsering i USA i 2017 var Apple, Google og Amazon. De bruker ofte utendørs som komplement til online, da de vet at man må treffe den digitale generasjonen også når disse er offline. Slik bygger du brand.

«Du kan ikke unngå det, du kan ikke bla deg videre.»

Det er bare noen av grunnene til at nettgigantene bruker så mye utendørs, sier Stephen Freitas, Chief Marketing Officer i Outdoor Advertising Association of America.

/10

Kilde: La Times

UTENDØRS ER KJØPSUTLØSENDE+
UTENDØRS ER KJØPSUTLØSENDE-

STØRRE SANNSYNLIGHET FOR Å KJØPE NOE ETTER Å HA SETT UTENDØRSREKLAME

Denne grafen viser forskjellen på shoppere som har sett utendørsannonsering i forkant av kjøpsøyeblikket og de som ikke har det. Den viser tydelig at de som har sett utendørsreklame er mer tilbøyelige til å søke informasjon og å kjøpe produktet.

OOH Kjøpssansynlighet

FOLK PÅ FARTEN BRUKER MER PENGER

Pengebruk Graf

Dette er kjernepublikummet til utendørskanalen, og det viser seg at de som er mye på farten og har høy mobilitet bruker mer penger enn de som er mindre på farten. Da lønner det seg å annonsere der de er.

KONTAKT


  • Gullhaugveien 7

  • jcd@jcdecaux.no

  • +47 23 00 75 00

[contact-form-7 id="11351" title="mikos Contact" html_name="mikos Contact]