Google Translate

Vårt medietilbud

T-bane/Trikk/Buss

Tog

Shopping

Gater & Torg

Spesialløsninger

Prisliste
Programmatisk
Kampanjerapportering
Innsikt

Produkter & Tjenester

Om oss

Selskapet

Kontakt

Ledig stilling

Aktuelt

| Personvernerklæring |
JCDecaux Logo

Gater Torg

Klassiske- og digitale reklameflater langs vei, samt i gågater og populære publikumsområder

Arenaen

Arenaen egner seg svært godt til både kjøpsutløsende- og merkevarebyggende aktiviteter.

Våre reklameinstallasjoner gir annonsører en naturlig tilstedeværelse i de mest befolkningstette områdene i Norge.

Annonsører har muligheten til å kombinere klassiske og digitale reklameflater. Store klassiskformater i kombinasjon med Eurosize-moduler, eller digitale reklameflater i gågater og langs vei sammen med digitale storformater i en av Norges travleste handlegater – Bogstadveien.

Aker Brygge

Rask nasjonal-
og lokal dekning

Unge målgrupper

Naturlig tilstedeværelse

19

Byer og tettsteder

Publikum på vår arena Gater & Torg er et tverrsnitt av Norges urbane befolkning. En befolkning som beveger seg i bybildet for å shoppe eller er på vei til eller fra skole, jobb, kulturtilbud, serveringssteder eller annet som byene har å by på. Annonsører på denne arenaen eksponerer seg mot attraktive målgrupper på en naturlig måte og på tider av døgnet da andre mediekanaler ikke er så effektive.

Aker Brygge

42,1%

Ukentlig nasjonal dekning

40 264 490

Ukentlige VAC-eksponeringer

Generert av klassiske flater 

1 022 676

Ukentlige viewed impressions (snitt)

Generert av digitale flater eks. Bogstadveien 

En av utendørsreklamekanalens aller sterkeste egenskaper er å bygge dekning raskt i de mest befolkningstette områdene. Våre klassiske reklameflater på arenaen Gater & Torg er grunnmuren i dette dekningsarbeidet. Hver uke kommuniserer disse reklameflatene med mer enn 40% av befolkningen nasjonalt.

Utendørsreklame i Stavanger

God dekning

Merkevarebyggende
og kjøpsutløsende

Naturlig tilstedeværelse

​1455

Eurosize

36

Storformater

42,1%

Ukentlig nasjonal dekning

En hovedtrend i utendørsreklamekanalen i Norge er digitaliseringen av reklameflater i gågater og andre populære publikumsområder. Dette øker fleksibiliteten betraktelig og gjør det lettere for norske annonsører å skreddersy kampanjeløsninger. Vi kan enkelt styre kommunikasjonen mot målgrupper i byområder på bestemte dager eller tider på døgnet – alt etter annonsørenes ønske.

Tønsberg

Fleksibelt

Målrettet

Kostnadseffektivt

59

Skjermer

2

Digitale storformater

5

Byer

1 022 676

Ukentlige viewed impressions (snitt) eks. Bogstadveien

Gater & Torg

Digitalt

JCDecaux tilbyr reklame i full motion på gater og torg i flere norske byer. Skjermene er strategisk plassert i de mest publikumstette områdene i byene, og annonsører har full fleksibilitet i forhold til lokasjonsvalg og kampanjeperiode.

Alle våre digitale reklameinstallasjoner på Gater & Torg-arenaen er tilgjengelige for programmatisk handel.

Målrettet og
effektivt
i norske
byer.

Fleksibelt og
kostnadseffektivt
mot attraktive
målgrupper

1 022 676

Ukentlig viewed impressions (snitt)
med 8,3% SOV eks. Bogstadveien

61

Digitale flater

5

Byer med digitale flater

Programmatisk

Produkt

Digitalt

JCDecaux har i dag digitale reklameflater distribuert i Oslo, Lillestrøm, Drammen, Tønsberg og Stavanger. Nettverket består av store kvalitetsskjermer som effektivt fanger publikumsstrømmen i travle sentrumsgater.

Alle våre digitale reklameinstallasjoner på Gater & Torg-arenaen er tilgjengelige for programmatisk handel.

Produkt

Premium

Store digitalformater i en av hovedpulsårene i hovedstaden - Bogstadveien. Her finnes et stort utvalg av spennende og eksklusive butikker, i tillegg til noen av de mest populære restaurantene, kafeene og utestedene i Oslo. Premiumskjermene er seks meter høye og har hele 21m2 reklameflate.

Alle våre digitale reklameinstallasjoner på Gater & Torg-arenaen er tilgjengelige for programmatisk handel.

Oslo

26 digitale flater

Stavanger

8 digitale flater

Lillestrøm

8 digitale flater

Drammen

9 digitale flater

Tønsberg

8 digitale flater

Gater & Torg

Klassisk

Det klassiske Eurosize-formatet og store bakbelyste reklameflater er distribuert langs veier, i gågater og på torg i en rekke norske byer. Våre klassiske reklameinstallasjoner gir annonsører en naturlig tilstedeværelse i de mest befolkningstette områdene i Norge.

Denne arenaen egner seg svært godt til både kjøpsutløsende- og merkevarebyggende aktiviteter.

En naturlig
del av hverdagen
i byer og
tettsteder.

Kostnads-
effektivt
mot attraktive
målgrupper

40 264 490

Ukentlig VAC-eksponeringer (snitt)

1455

Eurosize

19

Byer og tettsteder

Produkt

Eurosize

Det klassiske Eurosize-formatet er distribuert i leskur og frittstående reklamebærere i gågater, på torg og langs utfartsveier i befolkningstette områder i Norge. Disse reklameflatene sikrer annonsører rask og god dekning i befolkningen, og egner seg godt til både merkevarebyggende- og kjøpsutløsende budskap.

Produkt

Oslo Backlite

Oslo Backlite er store profilbyggende reklameflater med gode plasseringer i Oslo. Serien gir annonsører svært god dekning og er plassert på prestisjeplasser i shoppingområder, i de travleste sentrumsgatene og langs innfartsårene til hovedstaden.

Oslo Backlite-nettverket egner seg svært godt til merkevarebyggende kommunikasjon mot attraktive målgrupper.