produkter og Servicetjenester, BYMØBLER OG TJENESTER drift
BYMØBLER & TJENESTER

JCDecaux tilbyr en rekke servicetjenester og produkter til våre konsesjonsgivere. Vi har leskur, toaletter, benker, søppelbøtter med mer, som kan spare det offentlige eller andre konsesjonsgivere for vedlikehold, drift og rengjøring. Vår egen driftsavdeling sørger for regelmessig ettersyn av alle våre produkter.

LESKUR

“Da jeg skapte det første reklamefinansierte busskur, gratis for lokale myndigheter, for over 50 år siden var min idé å løse følgende problemstillinger: Å levere en tjeneste til det kollektivreisende publikum; å fjerne problemet med forfalne og skitne offentlige installasjoner samt å kjempe mot en overetablering av eksisterende utendørsreklame gjennom å fornye og omskape den til den livlige rollen som kvalitativ god utendørsreklame kan ha.” - – Jean-Claude Decaux, grunnlegger av JCDecaux

Mer enn 1000 byer verden over har valgt våre produkter med bakgrunn i deres kvalitet og pålitelighet i vårt renholds- og vedlikeholdsprogram. Gjennom utviklingen av et multiservice busskur, har JCDecaux tenkt på alle kollektivbrukere. Eksempelvis telefon, interaktive terminaler, toaletter, etc.

Ved å sette dette sammen tilbyr leskurene komfort, samtidig som det utfører praktisk nytte for alle brukere.

BYSYKLER

Bysykkel er en brukervennlig og praktisk transportmiddel som bidrar til å beskytte miljøet og redusere utslippene av klimagasser. Når du gjør noe så enkelt som å plukke opp og returnere en sykkel, lar du samtidig bilen stå, og dermed reduserer du CO²-utslippene.

JCDecaux har i dag bysykkelsystem i over 70 byer over hele verden, og har også utviklet elektrisk bysykler som vi kan tilby våre konsesjonsgivere. Systemet er i drift i 13 ulike land og teller over 52 000 sykler.

Stasjonene er plassert i nærheten av busstopp og jernbanestasjoner og gjør hverdagen enklere for brukerne ved å gi mulighet til å velge transportmiddel alt etter værforhold og arbeidstid.

Tjenesten med selvbetjent sykkelutleie er ment for korte sykkelturer på ca. 20 minutter i gjennomsnitt og lar brukerne komme seg raskt fra stasjon til stasjon.

TOALETTER

JCDecaux hovedmålsetning har alltid vært å utvikle gatemøbler som er til nytte for allmennheten, her også toaletter.

I 1982 utplasserte vi det første automatiske offentlige toalettet og siden den gang har tallet på ulike typer toaletter hatt en jevn økning. I 1995 ble det første helautomatiske offentlige toalett, spesialtilpasset bevegelseshemmede, lansert i San Francisco, USA. Toalettet ble utviklet i samarbeid med en gruppe amerikanske ingeniører med spesialisering innen tilpassing for bevegelseshemmede. 14 år etter den første lanseringen, og med mer enn 4000 helautomatiske toaletter i drift, kan JCDecaux sies å ha etablert seg som det mest erfarne selskap i verden på dette området. JCDecaux har i dag helautomatiske offentlige toaletter i Oslo, Stavanger, Sandnes, Sola, Skien, Tønsberg, Moss og Sarpsborg. Toalettene er tilgjengelige for alle, men spesialtilpasset bevegelseshemmede gjennom blant annet blindeskrift, taleinformasjon inne på toalettet, støttestenger, alarmfunksjon og lignende.

Siden det første toalett ble satt i drift i Paris, tidlig på 80-tallet, har vi hatt mer enn 210 000 000 brukere på våre toaletter verden rundt.

15. mai 2014 ble kunstverket Libertè offisielt avduket i Spikersuppa – like ved Stortinget. Kunstneren Lars Ø. Ramberg står bak kunstverket, også kjent for Zweifel-installasjonen i Berlin.

INFORMASJONSPRODUKTER

En moderne og fremtidsrettet by har behov for effektivt å kommunisere med sine innbyggere. JCDecaux kan tilby en rekke ulike informasjonsprodukter til dette formål.

HISTORISKE TAVLER
I en by vil man ofte ha flere områder med historisk verdi. JCDecaux har utviklet en informasjonsbærer, uten reklame, som kan plasseres i historisk områder. De historiske tavlene forteller byens historie til de forbipasserende – om en konkret plass, en spesiell bygning eller monument med historisk tilknytning.

INFORMASJONSTAVLER
JCDecaux har i dag over 30 000 bakbelyste frittstående informasjonstavler utplassert i 17 land. Informasjonstavlene har to flater, der en side normalt stilles til disposisjon for kommunen og en side er til reklameformål. Den kommunale siden kan benyttes til informasjon om kommunale tiltak, kulturarrangementer eller bykart. Erfaring fra andre europeiske byer viser at en slik informasjonskanal også bidrar til å redusere kommunens kostnader til informasjon for øvrig.

ELEKTRONISKE INFORMASJONSTAVLER
JCDecaux har utviklet informasjonssystemer som umiddelbart kommuniserer med publikum. Denne informasjonsmuligheten egner seg for dagsaktuelle hendelser og kan gjennom ulik plassering kommunisere med for eksempel bilister ved trafikkulykker eller ved veiarbeid. Videre vil man ved plassering i sentrum og i gågate systemet muliggjøre effektiv kommunikasjon til publikum om alt fra ruteendringer for kollektivtrafikk til åpningstider på museer, kulturelle arrangementer og annet.

INTERAKTIVE TERMINALER
På oppfordring fra borgermesteren i Boston, USA, utviklet JCDecaux nylig en interaktiv terminal for utendørs bruk. JCDecaux utviklet i samarbeid med Microsoft en interaktiv terminal der publikum har tilgang til kommunal og offentlig informasjon, mulighet for å bestille taxi, tog-, kino- og teaterbilletter, bestille bord på restauranter, lade opp tele- og kollektivkort osv. En slik terminal består av en touchskjerm, kortleser, telefon og skriver.

ANDRE PRODUKTER

BENKER
JCDecaux sortiment av benker spenner fra klassiske spilebenker til moderne og innovative utforminger. Felles for alle benker er at de utviser fleksibilitet i materialvalg og farge, er forankret til underlag og har en sitteflate i tre.

BELYSNING
JCDecaux belysningsprogram sørger for en spesiell atmosfære. Våre park- og gatebelysning finnes i en rekke ulike design og pryder blant annet Champs Elysees i Paris, Mayors Square i San Francisco og Metz paradeplass i Frankrike. Høyde og design tilpasses hver lokasjon.

BYSØYLER
Det finnes mer enn 1 000 byer i Europa og USA som har JCDecaux bysøyler sentralt plassert i bybildet. Alle byer trenger innganger til sitt ventilasjonssystem, kloakk, eller andre underjordiske installasjoner. Bysøylens funksjon er å gi disse nedgangene en inngang. Bysøylene har på lik linje med informasjonstavlene en kommunal side som kan benyttes til kommunal informasjon eller offentlig funksjonalitet, som for eksempel betalingstelefon, drikkevannsfontene, billettautomat eller toalett.

AVFALLSKURVER
Philippe Stark, Andrée Putman og Martin Szekely er noen få av et stort utvalg internasjonale storheter som har designet avfallskurver for JCDecaux. Våre avfallskurver kan integreres i leskur eller stå fritt i bymiljøet og de finnes i en rekke forskjellige størrelser med mulighet for kildesortering, så vel som å være kun en vanlig avfallskurv. Avfallskurver er alltid forankret til bakken, og den daglige driften står JCDecaux for.

KONTAKT


  • Gullhaugveien 7

  • jcd@jcdecaux.no

  • +47 23 00 75 00

[contact-form-7 id="11351" title="mikos Contact" html_name="mikos Contact]