Profil

Profil gir en unik mulighet til å kommunisere med de reisende effektivt og repeterende i lengre perioder.  Langtidsplassene bygger merkevare over tid. Vi tilbyr plasser på Flytogets og NSBs perronger på strekningen Drammen – Gardermoen. På stasjonene Nationaltheatret, Oslo S og Gardermoen, tilbys også effektive plasser som dekker stasjonenes hovedinnganger. Innvendig på Flytoget tilbys eksklusive nakketrekk og sponsorater av Flytogets sendinger på skjermer.

Antall Distribusjon Pris Visning
Svingdører 1 Oslo Sentralstasjon 275 000 12 uker
Svingdører 1 Nationaltheatret 220 000 12 uker
Svingdører 1 Flytogterminal Oslo Lufthavn eller Oslo S 275 000 12 uker
Banner Flytoget 1 Oslo S og Oslo Lufthavn fra 160 000 4 uker
Plattformbannere 1 Oslo Sentralstasjon 310 000 12 uker
Eurosize langtid 1 Stasjonsområde på Østlandet 70 000 12 uker
Søyler Flytogterminal 2 Flytogterminalen Oslo Lufthavn 460 000 12 uker
Nakkestøtter Flytoget 4000 Innvendig på Flytoget 575 500 12 uker
Validatorer på Flytoget 72 Flytogets perronger og stasjonsområdet på Oslo Lufthavn 500 000 12 uker