XXL Storskjerm Kvadrat kjøpesenter

Storskjermen på Kvadrat kjøpesenter er plassert ved en av hovedinngangene på senteret.

Storskjermen er godt synlig for publikum og kan kjøpes eksklusivt både pr. dag eller uke. Sendingen er fleksibel og du kan også benytte live streaming av evens/hendelser.
Vi vet at det å utnytte fleksibiliteten i de digitale seriene i kombinasjon med klassiske flater gir bedre resultater for en annonsør. Enkle grep som plassering av relevante budskap på riktig tid av døgnet, på strategisk valgte ukedager eller mot spesielle hendelser, kan utgjøre en stor forskjell.

Detaljer:

Totalt antall flater: 1

Distribusjon: Kvadrat Kjøpesenter, Sandnes

Spotlengde: 10 sek (60 visninger pr time)

Format: B 960 x H 600 px
JPG, MOV eller MP4-format.
MP4-filmer må eksporteres med H264-koding.

Pris 7 dager: 35 000
Pris 3 dager: 25 000
Pris 1 dager: 15 000

*På alle digitale kampanjer tilkommer en kvalitetssikringsavgift på kr. 5000 . Overstiger kampanjen 5 filmer, tilkommer ytterligere kr. 500 per film. For å sikre rett kvalitet, må retningslinjer vedrørende produksjon følges. Prisene inkluderer montasje og vedlikehold, men er eksklusive produksjonskostnader og mva.