Arenaer

Tydelig – Fleksibelt – Tilgjengelig

I medietilbudet for 2017 har vi tatt grep for å gjøre våre flater mer tydelige, fleksible og tilgjengelige. Tydeligere gjennom å rendyrke styrkene ved de ulike arenaene våre. Mer fleksible fordi vi har økt vårt digitale varelager betraktelig. Mer tilgjengelige fordi vi tar grep for å tilpasse oss ulike kommunikasjonsbehov og budsjettstørrelse. Bakgrunnen for denne omleggingen er at vi ønsker å gjøre oss enda mer attraktive for norske annonsørene i 2017.

Klassisk

Shopping

Pendler

Flytoget

Digitalt

Aker Brygge

Full oversikt over alle butikkjeder i tilknytning til digitale flater.

Prøv selv med vår digitale kalkulator.