Pendler Stor-Oslo

Denne serien har konsentrert seg om stasjoner og knutepunkt i Oslo og tett utenfor Oslo. Fra disse områdene kommer majoriteten av pendlertrafikken til og fra hovedstaden. Dette nettverket består av 140 Eurosizeflater, rettet spesielt mot denne målgruppen og reklamebærerne er satt opp på strategiske knutepunkter der folk ferdes og der de er i ventesituasjon.

46,1 %

Dekning

11,6

Frekvens

4,5 mill.

Eksponeringer

140

Flater

Totalt antall flater: 140
Eurosize: 140

Distribusjon: 21 NSB-stasjoner i Oslo og Akershus

Visning: 7 dager
Format: 118,5 x 175 cm

Pris: 357 000 kr