Pendler

Norges største pendlernettverk

Urbanisering og økt miljøfokus har ført til en enorm vekst i antallet togreiser i Norge. De 10 siste årene har dette antallet økt med hele 68 %, og i 2016 ble det foretatt 76 mill. togreiser i Norge.  Økningen er størst blant dagpendlere i InterCity-triangelet (Skien – Lillehammer – Halden – gjennom Oslo), og omlag 80 % av alle togreiser i Norge foretas innenfor disse geografiske rammene. Pendlere er en attraktiv målgruppe og vi er stolte av å kunne tilby en rekke serier innen denne kategorien.

Vi vet at folk bruker stadig mer tid utenfor hjemmet, og at folk på farten er mer mottagelige for kommersielle budskap enn andre mennesker. Befolkningen i nærområdene til de store byene benytter stadig oftere tog som fremkomstmiddel. Disse pendlerne treffer vi effektivt med våre flater, ofte flere ganger iløpet av dagen.

75 millioner

Årlige reiser

42

Stasjoner

10+

Frekvens

800

Flater

Der folk ferdes

JCDecaux er tilstede med 450 reklameflater på 42 av de mest trafikkerte togstasjonene i Norge. Oslo Sentralstasjon er det viktigste knutepunktet i nord- og sydøsttraseen i InterCity-triangelet, og er med sine 910 000 besøkende i uken Norges mest trafikkerte bygg. Nationaltheatret stasjon har over 360 000 besøkende pr. uke, og regnes dermed som hovedstasjon i sydvest-traseen.

1
2
3
4
5
6
7
8
1

Nationaltheatret stasjon har over 360 000 besøkende pr. uke, og regnes dermed som hovedstasjon i sydvest-traseen.

2

Oslo S har 910 000 reisende pr. uke og er med dette den klart viktigste togstasjonen i Norge. Oslo S er også det viktigste knutepunktet i nord- og sydøst-traseen i InterCity-triangelet.

3

Skøyen stasjon ble en firespors-stasjon i 1998. En rekke lokaltog østfra snur på Skøyen.

4

Lysaker stasjon er en firespors-stasjon og ligger i et område som har over 25 000 arbeidsplasser innenfor 800 m fra stasjonen.

5

Drammen stasjon er start- og endestasjon for Drammen- og Askerbanen. Banene brukes av flere lokaltogpendler på Østlandet, av intercitytogene til og fra Vestfold, samt av fjerntog til og fra Bergens- og Sørlandsbanen. Disse banene er blant landets tettest trafikkerte strekninger.

6

Asker stasjon ligger i sentrum av Asker kommune. Asker stasjon ligger på Drammenbanen, mellom Oslo S og Drammen.

7

Lillestrøm stasjon er sentral for lokaltog og Inter City med svært hyppige avganger. Lillestrøm bussterminal ligger vegg i vegg med stasjonen og Norges Varemesse er kun et steinkast unna.

8

Ski stasjon er endestasjon for lokaltogpendelen Skøyen – Ski. Stasjonen skal bygges om i forbindelse med den nye Follobanen.

Oslo S

130 000 besøkende daglig

Oslo Sentralstasjon har i gjennomsnitt 910 000 besøkende pr. uke, og er med dette den klart viktigste togstasjonen i Norge. I tillegg trekker alle butikkene og restaurantene i den nye Østbanehallen – Ø – til seg et stort publikum.

Innsikt

Full oversikt over besøk i sanntid

Aldri tidligere har JCDecaux kunnet dokumentere en arena mer presist enn det vi nå gjør på Oslo S. Gjennom et samarbeid med Cisco teller vi nå hver eneste smarttelefon som enten kobler seg til eller passerer strategisk plasserte Meraki-sendere i taket på Oslo S. Systemet gjør at vi til enhver tid kan se hvor mange mennesker som befinner seg på stasjonen, og dette åpner for et mer raffinert kjøp/salg av kanalen.

GÅ TIL

Digital XXL

GÅ TIL

Backlite Oslo S

GÅ TIL

Backlite Nationaltheatret

GÅ TIL

Markedsplasser

Produkter

ANTALLDISTRIBUSJON

PRIS

Pendler Storby26036 NSB-stasjoner i 24 kommuner

563 000

Pendler Østland19531 NSB-stasjoner i 20 kommuner

439 000

Pendler Stor-Oslo14021 NSB-stasjoner i Oslo og Akershus

357 000

Pendler Rogaland20Fem NSB-stasjoner i Rogaland

56 000

Station DominationPå forespørsel

2 000 000

Digital Pendler47Oslo S og Nationaltheatret

490 000

Digital XXL1Oslo S

150 000

Backlite Oslo S1Oslo S

258 000

Backlite Nationaltheatret1Nationaltheatret

204 000

Markedsplass Oslo S – Innendørs 11Oslo S

120 000

Markedsplass Oslo S – Innendørs 21Oslo S

120 000

Markedsplass Oslo S – Innendørs 31Oslo S

120 000

Markedsplass Ø – Innendørs1Oslo S

118 000

Markedsplass Oslo S – Øvre torg1Oslo S

235 000