Miljøansvar

JCDecaux driver sin virksomhet i det offentlige rom. Dette stiller store krav til oss og våre underleverandører med hensynet på påvirkninger på så vel det indre som det ytre miljø. Miljøpolitikken skal danne basis for de miljørelaterte mål JCDecaux setter seg. Spørsmål og andre henvendelser kan sendes på e-post til miljo@jcdecaux.com.