Markedsplass Oslo S – Innendørs 1

Markedsplassene inne på Oslo S kan benyttes til opplevelsesbasert reklameaktiviteter. Markedsaktiviteter i Norges mest besøkte bygg har gitt mange suksesshistorier, og er en ypperlig arena for promotering av varer og tjenester.

Per i dag er 150 000 personer innom stasjonsområdet hver dag, og prognoser tilsier at tallet vil vokse kraftig i årene som kommer. Oslo S er storbyen satt på spissen, mangfoldig og travel.

JCDecaux Innovate kan bistå med teknisk produksjon og ideer til gjennomføring.

Detaljer:

Plassering: Inne på Oslo S
Størrelse: 39 kvm
Ankomst: Fri – Kommer og går som dere ønsker
Tilgang til strøm: Ja
Lagerplass: Nei
Varemottak: Ja
Toalett/stellerom: Mot avgift
Wi-Fi: Ja, etter avtale
Lyd/høyttalere: Nei – Ikke tillatt
Parkering: Ja, mot avgift
Filming/foto: Ja. Krever tillatelse
Tillatelse: Ja. Det må til enhver tid kunne vises. Utstedes av JCDecaux.

Pris 1 uke: 120 000

kart

kart_markedsplass3

Rutine før montering

Denne rutinen skal følges av samtlige ved aktiviteter på Oslo S.

  • Vaktsentralen skal informeres 5 min før ankomst. Ring 800 41 777. Oppgi hvor du kommer i fra, hvor mange dere er og hva dere skal sette opp og hva slags aktivitet dere skal ha.
  • Varelevering er tillatt med innkjøring på plassen, men ikke for parkering. Parkering må finnes sted i P-hus eller andre steder i nærheten.
  • Aktiviteten må ikke forhindre naturlige folkestrømmer. La det være godt med passasje på alle kanter.
  • Nødetater må ha tilgang til Østbanehallen ved en eventuell nødsituasjon. Brannbiler krever minimum 5 meter “bilvei” inn til byggene. Sørg for at dette er tilgjengelig.
  • Godkjent standleie-sertifikat skal medbringes. Dette utstedes av JCDecaux i forkant og kunde er selv ansvarlig for å ha dette med.