Markedsplasser Oslo S

Markedsplassene på Oslo S kan benyttes til opplevelsesbasert reklameaktiviteter. Markedsaktiviteter i Norges mest besøkte bygg har gitt mange suksesshistorier, og er en ypperlig arena for promotering av varer og tjenester.

Per i dag er 150 000 personer innom stasjonsområdet hver dag, og prognoser tilsier at tallet vil vokse kraftig i årene som kommer. Oslo S er storbyen satt på spissen, mangfoldig og travel.

JCDecaux Innovate kan bistå med teknisk produksjon og ideer til gjennomføring.