Storby Roadside

Serien når 46% av Norges befolkning og er distribuert gjennom leskur og frittstående reklamebærere på gater og torg. Byavtaler gir oss tilgang til de mest attraktive plassene i byen. Serien dekker i tillegg til sentrum av byene, viktige innfartsveier med stor trafikk. Både gående, kjørende og kollektivreisende blir eksponert for reklamen, og alle flatene er bakbelyste.

46%

Nasjonal dekning

7,6

Frekvens

14,6 mill.

Eksponeringer

480

Flater

Totalt antall flater: 480
Eurosize: 480

Distribusjon: 20 kommuner

Visning: 7 dager
Format: 118,5 x 175 cm

Pris: 1 317 000 kr