Oslo Roadside

Oslo Roadside har distribusjon på leskur og frittstående reklamebærere. Serien dekker i tillegg til sentrum av Oslo, de viktigste innfartsveiene med høy trafikk. Både gående, kjørende og kollektivreisende i Oslo blir eksponert for reklamen. Serien gir impact gjennom 100 kvalitetsplasseringer, og fungerer utmerket alene. Ofte brukes serien som forsterkning i landsdekkende kampanje.

83%

Dekning

7,5

Frekvens

4,6 mill.

Eksponeringer

100

Flater

Totalt antall flater: 100
Eurosize: 100

Distribusjon: Oslo

Visning: 7 dager
Format: 118,5 x 175 cm

Pris: 368 000 kr