Eurosize Business Network

Eurosize Business Network retter seg mot forretningsreisende og pendlere i østlandsområdet. EBN har distribusjon på strekningen Oslo S – Oslo Lufthavn, samt sentrale plasseringer på NSB/Flytogets øvrige stasjoner i Drammen, Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret. Med serien treffer man en ettertraktet målgruppe bestående av personer med høy utdannelse og inntekt. 46 % av alle flyreisende innenlands fra Gardermoen benytter Flytoget som fremkomstmiddel. Serien innehar unike plasser på perrong der de reisende kan påvirkes med relevant kommunikasjon eller interaksjon.

Serien tilbys med ekstra plakatskift midt i uken.

Detaljer:

Totalt antall flater: 90
Eurosize: 90

Distribusjon:
Flytogets perronger på strekningen Oslo S – Oslo Lufthavn.
Sentrale plasseringer NSB/Flytogets stasjoner i:
– Drammen
– Asker
– Sandvika
– Lysaker
– Skøyen
– Nationaltheatret

Visning: 7 dager

Format:
118,5 x 175 cm

Pris: 256 000