Gull til JCDecaux — Årets Mediekanal

Fredag 28. oktober var store deler av den norske mediebransjen samlet på Mediaforums høstkonferanse i Tønsberg.  I selskap med Starcom (gull mediestrategi) og SMFB Engine (gull mediekreativitet) vant JCDecaux Gull i Medieprisen 2016 i kategorien Mediekanal med en kampanje for flyselskapet Emirates.

Kampanjen «Ditt Dubai» ble utviklet og gjennomført i nært samarbeid med RED Media, Saatchi & Saatchi og ikke minst en modig annonsør.

– Det merkes at innsikten vår salgs- og markedsavdeling besitter tas i bruk av våre annonsører, reklame- og mediebyråer. De mest fremoverlente byråene/annonsørene involverer også våre folk tidlig. De brifer dem nøye og resultatet er medieselgere som brenner for å gjøre nettopp deres utendørskampanje unik. Det at jeg begynner å lure på om selgerne våre bruker for mye tid på ett case er ofte et godt tegn, sier Sales Director, Torgeir Johannessen i JCDecaux. Det er mange hos oss som har jobbet med, eller har vært involvert i, dette Caset. Det er derfor klokt å følge det gamle ordtaket: «Ingen nevnt ingen glemt.» De involverte vet nemlig best hvem de er og jeg er utrolig stolt av dem alle sammen, avslutter Johannessen.

Juryens begrunnelse:

Årets Gull er et case som fra første jurymøte har skilt seg ut ved å score sterkt på alle fem parameter vi juryerte etter. Bruk og utnyttelse av kanalen, resultater, mediets initiativ, unik og innovativ utnyttelse av kanalen. På medieselgerens og kanalens initiativ har løsningen blitt utviklet ved hjelp av  stor åpenhet, kreativt engasjement og  tett trekantsamarbeid med kunde, mediebyrå og sist men ikke minst reklamebyrå.

Caset viser hvor gode resultatene kan bli ved bevisst tilrettelegging, og hva viljen til å skape involvering ved hjelp av enkle effekter kan bidra med.

Løsningen er ett strålende eksempel på hva forståelse og innsikt i egen kanal og målgruppe kan levere når en massekommunikasjonskanal ikke kun brukes som en frekvenskanal alene men via skreddersøm skaper engasjement i bybildet. Der folk lever, overlever og drømmer. Folk er folk men folk har også ulike behov og livsfaser som gjenspeiler seg i hvilke drømmer og ønsker de har. Selv om denne løsningen har bevist at det er forskjell på befolkningen på Grünerløkka og i Oslo sentrum har denne løsningens  63 timers involvering vist at vi har en ting til felles:

Utrolig mange har lyst til å reise med Emirates til Dubai!

Les mer om caset her.

 

Elbiler i drift

JCDecaux Norge AS har siden selskapet startet i 1998 stilt strenge krav til både egen og underleverandørers virksomhet for å drive så miljøvennlig som mulig. JCDecaux ble sertifisert i henhold til ISO 14001 allerede i 2005, og ble en klimanøytral virksomhet fra 1. januar 2008. I 2016 tar vi ytterligere grep som vil redusere vårt «miljøavtrykk», ved å introdusere elbiler i den daglige driften.

Driftsavdelingen har nå to nye elektriske driftsbiler av typen Nissan e-NV200. Rekkevidden er 170 km på en lading. Dette er en rekkevidde som er mer enn tilstrekkelig. Bilene er også meget funksjonelle og utfyller alle våre behov for innredning og lagringsplass til utstyr.

-Bilene er stillegående og meget behagelige å kjøre. Så for våre ansatte på driften vil elbilene i tillegg til miljøgevinsten bedre det daglige arbeidsmiljøet ytterligere, sier teknisk sjef Olav Dahl i JCDecaux.

Begge bilene er allerede satt inn i driften. Den ene bilen blir brukt til å drifte våre Oslo-toaletter. Den andre blir benyttet på mandagsplakateringen, samt vask, drift og vedlikehold av leskur og frittstående reklamemøbler i Oslo-området resten av uken.

Alle ansatte i JCDecaux har siden 2007 fulgt et miljøkjøringsprogram. Med elektriske biler i driften vil vi redusere vårt fossile drivstofforbruk betraktelig. Dersom bilene funger så godt i driften som vi har grunn til å tro, vil vi etter planen fase inn ytterligere 6 elektriske biler i 2017.

– Miljøvennlig drift er noe vi i JCDecaux er genuint opptatt av, og mottakelsen av elbilene har vært utelukkende positiv blant de ansatte. Vi gleder oss til å utvide bruken av elbiler betraktelig i 2017, avslutter Dahl.

Utendørs vokser og nye Outdoor Impact-tall viser digital styrke

Årets første kvartalsrapport fra IRM viser at utendørs som kanal vokser med hele 4,8% Dette i et marked som går 4,7% tilbake.

De nye Outdoor Impact tallene er ferske og har ikke hatt noen innvirkning på denne utviklingen, men når markedet gjør seg kjent med disse vil de bidra til at den positive utviklingen fortsetter.

JCDecaux og Clear Channel har samarbeidet om dekningstall siden 2002, og selskapene benytter fortsatt verdens ledende kompetanse innenfor utendørsforskning – Simon Cooper Associates. Denne våren er det gjennomført en grundig revisjon av databasen som danner grunnlaget for Outdoor Impact, og de nye tallene viser en veldig positiv utvikling.

Vi i JCDecaux har lagt store ressurser i å bygge ut vårt digitale varelager. Det er derfor veldig gledelig at dette så tydelig kommer til uttrykk i de nye dekningstallene. Den digitale utbyggingen er komplementær i forhold til de klassiske flatene våre, men står også godt alene. Hvis vi konsentrerer oss om de største og mest befolkningstette områdene i landet, når vi i JCDecaux alene dekker 31% av befolkningen med digitalt innhold i løpet av en uke. Dette er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med.

Vårt digitale produkt er etterspurt fordi annonsørene nå for alvor har fått øynene opp for de kommunikasjonsfordelene som ligger i denne mediekanalen. Hovedtyngden av vår digitale portefølje er butikknære flater og er følgelig ofte det siste kommersielle budskapet som forbrukerne blir «utsatt for», før de foretar sine valg i butikk. Produktet har blitt ytterligere styrket ved at vi har gjort det mer fleksibelt gjennom vår digitale kalkulator.

JCDecaux forlenger med Oslo kommune og styrker sitt medietilbud i hovedstaden

Det ble i dag klart at JCDecaux Norge forlenger den nåværende avtalen med Oslo kommune med 12 måneder. Kommunen har i tillegg en opsjon på å forlenge denne med ytterligere 6 mnd. Dette betyr at JCDecaux fortsetter å operere 300 leskur og 10 toaletter i hovedstaden – inkludert kunsttoalettene Libertè som i dag står utenfor Stortinget.

– Dette har vært en lang prosess og vi er ekstremt glade for utfallet. For oss er det viktig med et skikkelig fotavtrykk i Oslo, og selv om dette er en forlengelse av dagens avtale står vi i realiteten nå sterkere i landets hovedstad, sier administrerende direktør i JCDecaux Øyvind Markussen. Vi har parallelt med denne prosessen styrket oss betraktelig på andre arenaer i Oslo. Vi har utvidet vår medieportefølje på Aker Brygge og vi digitaliserer viktige kjøpesenter i og rundt hovedstaden vår.

Oslo, 8. mars 2016

JCDecaux treffer både store og små annonsører med ny digitalkalkulator

Avtaler om digital utbygging av kjøpesentrene til CityCon (34 senter) og Obos (4 utvalgte senter) i tillegg den allerede inngåtte avtalen med Steen & Strøm, samt løpende avtaler med flere mindre kjøpesentergrupperinger, har ført til at JCDecaux det siste året har økt sin digitale distribusjon med hele 225%. Fra før har JCDecaux digitale skjermer på de største og mest besøkte togstasjonene i landet og på 16 togsett hos Flytoget. Totalt genererer JCDecaux i dag ca. 3,4 millioner kontakter mot nordmenn hver uke med sine digitale skjermer.

Digital utendørsreklame har lenge vært den raskest voksende mediekanalen i modne markeder som Storbritannia og USA. Vi i JCDecaux Norge så også tidlig denne trenden og har operert digitale skjermer på flere av våre arenaer i mange år allerede. Vi har lenge vært gode i Oslo-området, men utbyggingen på CityCon og Obos fører til at vi nå for alvor kan smykke oss med nasjonal digital distribusjon – dette er vi selvfølgelig veldig stolte av, sier markedsdirektør i JCDecaux Norge, Jo-Øystein Slinde.

Det er viktig for oss i JCDecaux å være tydelige, fleksible og tilgjengelige. Vi er tydelige og gode i de byene vi opererer reklameavtaler. Videre forsøker vi alltid å lytte til tilbakemeldingene fra våre annonsører. De etterspør i økende grad tilgjengelighet og fleksibilitet, og for å møte dette lanserte vi i høst en digitalkalkulator som gir kunder og byråer full tilgang til vårt digitale varelager. Annonsører har ulike kommunikasjonsbehov og nedslagsfelt. Noen har romslige budsjetter, andre mer begrensede midler til rådighet. Med den digitale kalkulatoren kan de bygge kampanjer selv. De kan skreddersy sine aktiviteter, og det er utrolig gøy å se at dette på kort tid har blitt så godt mottatt, fortsetter Slinde.

Kalkulatoren ble lansert i begynnelsen av desember, og både kunder og mediebyråer har vært raske med å ta kalkulatoren i bruk.

Dette er veldig spennende og vi klapper alltid når kanalene jobber for å tilgjengeliggjøre sitt varelager, sier avdelingsleder for Print og Utendørs i MediaCom, Linda Stene. Våre utendørskunder er både store og små, med ulike behov og vi er alltid ute etter å gjøre så presise kjøp som mulig. Noen trenger å nå ut bredt og nasjonalt, mens andre trenger å spisse spredning og kommunikasjon mot bestemte dager og i bestemte deler av landet. Den digitale kalkulatoren gjør det lettere å planlegge mer presist, avslutter Stene.

Link til digital kalkulator

For spørsmål om den digitale kalkulatoren, kontakt vår salgsavdeling.

JCDecaux sikrer seg digital godbit

Oslo, 22. januar 2016: JCDecaux og OBOS Forretningsbygg AS inngikk denne uken en avtale om viktige kjøpesentre i Oslo- og Stavanger-regionen.

Norske annonsører blir stadig mer kritiske til hvordan de disponerer sine markedsbudsjetter. I den forbindelse er det interessant å se at utviklingen i 2015 viser at tradisjonelle kanaler som Kino, Radio og Utendørs alle opplever sterk vekst. Utendørs kan vise til en vekst på hele 12%, og mye av denne veksten skyldes økt etterspørsel etter digitale reklameflater.

– Behovet for å kommunisere med kunder så nært kjøpsøyeblikket som mulig går ikke av moten, og få om noen gjør dette mer effektivt og treffsikkert enn digital utendørsreklame, sier Administrerende direktør i JCDecaux, Øyvind Markussen.

– Det har i flere år vært en trend i mer modne markeder som USA og England at Digital Out of Home (DOOH) er en av de raskest voksende kanalene – dette ser vi nå også i Norge. Vi er derfor hele tiden på jakt etter avtaler som gjør det mulig for oss å kommunisere digitalt med vårt stadig voksende publikum. Det er derfor veldig gøy å kunne fortelle at vi nå har sikret oss en skikkelig digital godbit, fortsetter Markussen.

– Allerede i første kvartal 2016 vil vi bygge ut digitalt på Obos-sentrene på Lambertseter, Manglerud og Tveita i Oslo – samt Tasta Senteret i Stavanger. Dette er viktige bydelssentre som styrker og kompletterer vår digitale distribusjon i og rundt viktige norske byer, avslutter Markussen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt;
Øyvind Markussen, adm.dir JCDecaux, 916 76 090
Jo-Øystein Slinde. Markedsdirektør JCDecaux, 930 92049

Aker Brygge fortsetter samarbeidet med JCDecaux

Vi er utrolig glade for å kunne informere om at vi har fornyet avtalen om utendørsreklame på Aker Brygge. Med dette er nok en viktig brikke i vår strategi på plass og JCDecaux er allerede godt i gang med utviklingen av et nytt konsept som vil kommunisere enda mer effektivt med et kjøpesterkt Aker Brygge-publikum. Et konsept som vi gleder oss til å presentere for både annonsører og mediebyråer, sier etableringsdirektør i JCDecaux, Rudi Bonafede

På Aker Brygge, og hos naboen Tjuvholmen, finner vi noen av de mest eksklusive kontorbyggene, boligene, butikkene og serveringsstedene i Oslo. Det nye Astrup Fearnley Museet trekker også mye folk, og i sum gjør dette området til en tumleplass for byens befolkning og norske og utenlandske besøkende. Aker Brygge er derfor spesielt god egnet til merkevarebygging og få, om noen, gjør dette bedre enn utendørsreklame. Dette er med andre ord en perfekt match, avslutter Bonafede.

Svein Hov Skjelle, administrerende direktør i Norwegian Property som eier Aker Brygge, er også strålende fornøyd med den nye avtalen. 12 millioner mennesker besøker Aker Brygge hvert år. I tillegg har ca. 6.000 personer sin arbeidsplass her. Vi ønsker å skape en åpen og levende bydel og destinasjon som byr på personlighet, kontraster og gode opplevelser året rundt. Utendørsreklame tilpasset omgivelsene er et element i dette, sier Svein Hov Skjelle.

Flytoget velger JCDecaux

Flytoget har etter konkurranse valgt å fortsette samarbeidet med JCDecaux.

Vi har hatt gleden av å samarbeide godt med Flytoget i snart 13 år og jubelen sto i taket da vi i forrige uke kunne informere de ansatte om at vi har vunnet retten til å fortsette dette samarbeidet, sier administrerende direktør i JCDecaux Øyvind Markussen.

JCDecaux opererer i dag 240 skjermer fordelt på 16 togsett. I 2017, i forbindelse med åpningen av nye Terminal 2, åpner også Flytoget en ny terminal på Oslo Lufthavn Gardermoen. Videre kommer det i 2018 åtte nye togsett.

– Vil dere med den nye avtalen også utvide medietilbudet?

Årlig benytter mer enn 6,5 millioner reisende Flytoget. Dette er en meget attraktiv målgruppe som vi, gjennom digitale flater, kommuniserer svært godt med i dag. Vi har også konkrete planer om forbedringer i dagens medietilbud – både på skjermene og på plattformer. Den planlagte utbygningen på Oslo Lufthavn og en økning i antallet reisende gir også nye og spennende muligheter. Disse skal vi selvfølgelig benytte oss av, avslutter Markussen.

Ingen selvfølge at vi skulle fortsette med JCDecaux
Avinor har som målsetning at 75% av alle reisende til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen skal reise kollektivt. For at OSL skal oppnå dette må vi jobbe godt med vår merkevare, kommunisere godt med de reisende og stille strenge krav til oss selv og våre samarbeidspartnere. Det var ingen selvfølge at vi skulle fortsette med JCDecaux, men konkurransen har tydelig vist at det nettopp er JCDecaux vi vil fortsette denne reisen med. I tillegg til rett innstilling og kompetansen viser også JCDecaux med tydelighet at de skjønner helheten i oppdraget og hvordan vi sammen skal utvikle dette videre, sier kontraktansvarlig i Flytoget Lena Angela Nesteby.

Fra usikkerhet til storsuksess på utendørs.

Kvadrat kjøpesenter i Sandnes var lenge usikre på om utendørsannonsering ville gi ønsket effekt, nemlig øke antall besøk på senteret. Nå slår de med tydelighet fast at utendørs er en svært viktig del av kommunikasjonsstrategien.

Kvadrat kjøpesenter har flere kommunikasjonsutfordringer. De har en bred målgruppe og flere ulike budskap de ønsker å kommunisere. Informasjon om gode tilbud, sesongvarer, åpningstider og arrangementer som Nattåpent senter.

Vi kan kommunisere enkle budskap til store deler av vår viktigste målgruppe over korte perioder. Et eksempel er nattåpent kvelder. Utendørsreklame er årsaken til at vi har etablert så god kjennskap på vår nattåpent profil. Vi «eier» nattåpent på Eurosize. Både ansatte og kunder blir forvirret om konkurrerende senter har nattåpent profil på Eurosize. De tror automatisk det er på Kvadrat – sier Markedssjef Sonja Kvalvaag i Kvadrat med et lite smil om munnen.

Vi vet at utendørs egner seg godt til å bygge oppmerksomhet og kjennskap, og dette er et meget godt eksempel – sier kundeansvarlig i JCDecaux Einar Astad.
Einar har jobbet med Kvadrat i flere år og er imponert over hvordan Kvadrat jobber med kampanjeplanleggingen. Vi jobber tett og jeg registrerer at de planlegger kampanjene nøye. De stiller strenge krav til seg selv og sine løsninger, noe jeg opplever som nøkkelen til de fine plakatene – fortsetter Astad.

Gode besøkstall.
Vi var usikre på om utendørsreklame kunne løse våre kommunikasjonsutfordringer i startfasen, men kanalen viste seg å være særdeles effektive til våre behov. Vi har jobbet mye med uttrykk, tekst og størrelser for å optimalisere budskap, synlighet, og det å være tydelig og lett forståelige på Eurosize, sier Kvalvaag.

Våre prinsipper er at vårt budskap skal være lett forståelig og leselig ved å passere Eurosizen i minimum 50 km/t. Det er krevende, men absolutt mulig. Det viser resultatene vi har hatt etter utallige kampanjer på Eurosize. Vi har også gjort mange feil underveis, men har funnet vår stil som fungerer bra, sier Kvalvaag.

Årsaken til at den må være synlig i fart, er rett og slett at Stavangerregionen er mer «kjørende» enn «bussende». Vi når ikke våre viktigste målgrupper, personer 30+, bare via bussende kunder. Mye tekst og små bilder kan fungere på de som står i selve busskuret, men ikke mot den kjørende delen av befolkningen. Vi må ha tak i dem begge, noe vi har lykkes med. Det ser vi tydelig på besøkstallene –  avslutter Kvalvaag.

Fine rammer hever reklamen.
JCDecaux har jobbet med noen av verdens mest anerkjente arkitekter for å designe flotte rammer for våre annonsører. Alle plakatene er bakbelyste og designet nøysomt inn i leskuret. Alt dette for å kunne gi mest mulig effekt for våre kunder, noe Kvadrat har erfart – sier Astad.

Vi har også benyttet Eurosize til profilreklame som ikke har en «løp-og-kjøp»-effekt. Både kampanjer over korte periode og profilkampanjer er testet i markedsundersøkelser. Disse undersøkelsene viser at utendørsreklame har en virkning 2-3 uker etter kampanjen. Dvs. at våre kunder tror de har sett reklamen på Eurosize for kun få dager siden – mens den i virkeligheten var på for 2-3 uker siden. Det er betydelig bedre enn i andre tradisjonelle medier. Noe av årsaken tror vi er at utendørsreklame har mindre støy rundt seg enn annen tradisjonell annonsering – avslutter Kvalvaag.

Eurosize-Stavanger-Kvadrat-(03)-10-2015-JCDecaux Eurosize-Stavanger-Kvadrat-10-2015-JCDecaux Eurosize-Stavanger-Kvadrat-(04)-10-2015-JCDecaux Eurosize-Stavanger-Kvadrat-(02)-10-2015-JCDecaux

Liberté 07 2015 JCDecaux

Toaletter i sentrum er mer populært enn noen gang.

Etter at JCDecaux satte opp kunsttoalettene, Liberté, på Eidsvoll plass foran Stortinget i Oslo, har populariteten bare steget. Vi ser når en økning på 2,6% i bruken av kunsttoalettene på Eidsvoll plass. Dette er offentlige toaletter som JCDecaux drifter. Kunstverket er satt opp av Lars Ø. Ramberg.

Nøye vedlikehold
Toalettene vedlikeholdes to til tre ganger om dagen fra mandag til fredag, samt lørdag og søndag. Dessuten justerer vi frekvens ved store høytidsdager, sier Techinal Director Olav Dahl i JCDecaux. Vedlikehold er en av kjerneverdiene i JCDecaux, og dette kompromisser vi aldri på, fortsetter Dahl.

Hvitt er favoritt
I motsetning til i fjor, er det hvite toalettet (Égalité) mest populært så langt i 2015. I fjor kunne vi lese at det var det røde (Fraterité) og det blå (Liberté) som var mest populært. I tillegg til en økning i besøkende, registrer vi til stadighet at publikum tar bilder og toalettselfies av kunsttoalettene, og det er jo litt gøy avslutter Dahl.

Fakta om Liberté:
Lars Rambergs verk Liberté, Egalitè, Fraternitè , består av tre franske toaletter fra JCDecaux i rødt, hvitt og blått. På taket er skilt med slagordene fra den franske revolusjonen montert: Frihet, Likhet og Brorskap. Inne i toalettene er det installert lydverk med lydopptak av Franklin D. Roosevelt, Charles de Gaulle og Kong Haakon. Verket reflekterer aktuelle spørsmål i vår samtid som berører nasjonal identitet, uavhengighet og vår oppfattelse av demokrati. Toalettene vil være i funksjon, og som demokratiske rom gis alle tilgang. Diskusjonen rundt verket reiser også viktige spørsmål om hvem som har definisjonsmakt i offentlige rom.

2003 – Verket deltok opprinnelig i en konkurranse for nytt Rikspolitisk senter på Eidsvoll i forbindelse med 100-årsjubileet for oppløsningen av unionen med Sverige i 2005. Verket ble omtalt som det mest kunstfaglig interessante, men ble av ulike grunner ikke oppført. Mange mente at dette var uttrykk for politisk sensur, ikke minst internasjonalt.

2005 – Nasjonalmuseet kjøpte inn verket i forbindelse med utstillingen ”Kyss frosken!” på Tullinløkka, men hevet innkjøpet på grunn av uklarheter i forbindelse med et direktørskifte.

2006 – Verket ble vist på Venezia-biennalen i utstillingen ”Welfare Farewell”, og ble gjenstad for internasjonal oppmerksomhet. Dette bidro til å bekrefte verkets posisjon og internasjonal anseelse.

2008 – Kunst i offentlig rom (KORO) gir et reservert tilsagn til utplassering. KORO søker Stortingets administrasjon om en temporær plassering på Eidsvolls plass. I media har bl.a. Kulturbyråd i Oslo Torgeir Ødegaard, Norsk Billedhuggerforeningens styreleder Ståle Sørensen, Ordfører Fabian Stang og Stortingets visepresident Carl I. Hagen m.fl. uttaler seg om saken. Forslaget ble avslått grunnet tekniske detaljer i forbindelse med henvisning til verkets vekt.

2014 – Verket blir vedtatt utplassert i Oslo sentrum av Oslo kommune. Verket er plassert på nye Eidsvoll plass av Kulturetaten og Bymiljøetaten i samarbeid med KORO.