elbil-jcdecaux-4-09-2016

Elbiler i drift

JCDecaux Norge AS har siden selskapet startet i 1998 stilt strenge krav til både egen og underleverandørers virksomhet for å drive så miljøvennlig som mulig. JCDecaux ble sertifisert i henhold til ISO 14001 allerede i 2005, og ble en klimanøytral virksomhet fra 1. januar 2008. I 2016 tar vi ytterligere grep som vil redusere vårt «miljøavtrykk», ved å introdusere elbiler i den daglige driften.

Driftsavdelingen har nå to nye elektriske driftsbiler av typen Nissan e-NV200. Rekkevidden er 170 km på en lading. Dette er en rekkevidde som er mer enn tilstrekkelig. Bilene er også meget funksjonelle og utfyller alle våre behov for innredning og lagringsplass til utstyr.

-Bilene er stillegående og meget behagelige å kjøre. Så for våre ansatte på driften vil elbilene i tillegg til miljøgevinsten bedre det daglige arbeidsmiljøet ytterligere, sier teknisk sjef Olav Dahl i JCDecaux.

Begge bilene er allerede satt inn i driften. Den ene bilen blir brukt til å drifte våre Oslo-toaletter. Den andre blir benyttet på mandagsplakateringen, samt vask, drift og vedlikehold av leskur og frittstående reklamemøbler i Oslo-området resten av uken.

Alle ansatte i JCDecaux har siden 2007 fulgt et miljøkjøringsprogram. Med elektriske biler i driften vil vi redusere vårt fossile drivstofforbruk betraktelig. Dersom bilene funger så godt i driften som vi har grunn til å tro, vil vi etter planen fase inn ytterligere 6 elektriske biler i 2017.

– Miljøvennlig drift er noe vi i JCDecaux er genuint opptatt av, og mottakelsen av elbilene har vært utelukkende positiv blant de ansatte. Vi gleder oss til å utvide bruken av elbiler betraktelig i 2017, avslutter Dahl.