OutdoorImpact

Utendørs vokser og nye Outdoor Impact-tall viser digital styrke

Årets første kvartalsrapport fra IRM viser at utendørs som kanal vokser med hele 4,8% Dette i et marked som går 4,7% tilbake.

De nye Outdoor Impact tallene er ferske og har ikke hatt noen innvirkning på denne utviklingen, men når markedet gjør seg kjent med disse vil de bidra til at den positive utviklingen fortsetter.

JCDecaux og Clear Channel har samarbeidet om dekningstall siden 2002, og selskapene benytter fortsatt verdens ledende kompetanse innenfor utendørsforskning – Simon Cooper Associates. Denne våren er det gjennomført en grundig revisjon av databasen som danner grunnlaget for Outdoor Impact, og de nye tallene viser en veldig positiv utvikling.

Vi i JCDecaux har lagt store ressurser i å bygge ut vårt digitale varelager. Det er derfor veldig gledelig at dette så tydelig kommer til uttrykk i de nye dekningstallene. Den digitale utbyggingen er komplementær i forhold til de klassiske flatene våre, men står også godt alene. Hvis vi konsentrerer oss om de største og mest befolkningstette områdene i landet, når vi i JCDecaux alene dekker 31% av befolkningen med digitalt innhold i løpet av en uke. Dette er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med.

Vårt digitale produkt er etterspurt fordi annonsørene nå for alvor har fått øynene opp for de kommunikasjonsfordelene som ligger i denne mediekanalen. Hovedtyngden av vår digitale portefølje er butikknære flater og er følgelig ofte det siste kommersielle budskapet som forbrukerne blir «utsatt for», før de foretar sine valg i butikk. Produktet har blitt ytterligere styrket ved at vi har gjort det mer fleksibelt gjennom vår digitale kalkulator.