Storby Roadside

Serien når 33% av Norges befolkning og er distribuert gjennom leskur og frittstående reklamebærere på gater og torg. Byavtaler gir oss tilgang til de mest attraktive plassene i byen. Serien dekker i tillegg til sentrum av byene, viktige innfartsveier med stor trafikk. Både gående, kjørende og kollektivreisende blir eksponert for reklamen, og alle flatene er bakbelyste.

33,1%

Nasjonal dekning

7,6

Frekvens

8,8 mill.

Eksponeringer

340

Flater

Totalt antall flater: 340
Eurosize: 340

Distribusjon: 20 kommuner

Visning: 7 dager
Format: 118,5 x 175 cm

Pris: 945 000 kr