Digital XXL Oslo S

Vår største digitale skjerm på hele 16 kvm i format 9:16, som er i plassert i hjertet ventehallen på Oslo S.

Storskjermen er godt synlig for reisende som kjøper togbilletter, finner reisetider og de som beveger seg på Oslo S. Denne plassen kan kjøpes eksklusivt, og fungerer utmerket til live streaming av ulike events/hendelser.

Vi vet at det å utnytte fleksibiliteten i de digitale seriene i kombinasjon med klassiske flater gir bedre resultater for en annonsør. Enkle grep som plassering av relevante budskap på riktig tid av døgnet, på strategisk valgte ukedager eller mot spesielle hendelser, kan utgjøre en stor forskjell.

Detaljer:

Totalt antall flater: 1

Distribusjon: Avgangshall Oslo S

Spotlengde: 10 sek (60 visninger pr time)

Format: 6:11 (1152×2112)

Pris 7 dager: 160 000

Estimert antall besøk i løpet av 7 dager:
910.000 personer

*På alle digitale kampanjer tilkommer en kvalitetssikringsavgift på kr. 5000 . Overstiger kampanjen 5 filmer, tilkommer ytterligere kr. 500 per film. For å sikre rett kvalitet, må retningslinjer vedrørende produksjon følges. Prisene er eksklusive produksjonskostnader og mva.