Banner Oslo S Sjøsiden

Bannerne er plassert utenfor flytogterminalen på Oslo S, på sjøsiden ved taxiholdeplassen. De er godt synlige for alle som ankommer Oslo S med taxi, pendlere som kommer med tog og skal til Barcode-området, samt Flytogpassasjerer. Plassen egner seg meget godt til brandingkampanjer mot en kjøpesterk målgruppe.

Dette vet vi om de reisende
68% av de som reiste fra Oslo Lufthavn Gardermoen i 2015 reiste kollektivt. Over 50% av kollektivreisende benytter tog, og Flytoget er klart den mest prefererte aktøren. Flytogets perronger ligger nært tilknyttet Banner Oslo S her ved sjøsiden.

Hele 64% av de som benytter Flytoget i 2015 er i den kommersielt mest interessante målgruppen – personer 20-49 år. Det er de aller eldste og de aller yngste som reiser minst. Menn reiser noe mer enn kvinner (56%).

Detaljer

Totalt antall flater: 2

Distribusjon: Oslo S
Visning: 1 uke
Format: 4 x 6 m

Pris: 130 000 kr