Markedsplasser Oslo S

Vi har totalt ni ulike markedsplasser på Oslo S. Markedsaktiviteter i Norges mest besøkte bygg har gitt mange suksesshistorier, og er en ypperlig arena for promotering av varer og tjenester.

Hver dag er i overkant av 130 000 mennesker innom stasjonsområdet, og økt fokus på kollektivtrafikk og utbygging av jernbanenettet tilsier at dette tallet vil vokse kraftig i årene som kommer.

JCDecaux Innovate kan bistå med teknisk produksjon og ideer til gjennomføring.

«Det ble delt ut over en frokost i sekundet»