Eurosize Flytoget

Eurosize Flytoget retter seg mot forretningsreisende og pendlere i østlandsområdet. Serien har distribusjon på strekningen Oslo S – Oslo Lufthavn, samt sentrale plasseringer på NSB/Flytogets øvrige stasjoner i Drammen, Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret. Med serien treffer man en ettertraktet målgruppe bestående av personer med høy utdannelse og inntekt. 46 % av alle flyreisende innenlands fra Gardermoen benytter Flytoget som fremkomstmiddel. Serien innehar unike plasser på perrong der de reisende kan påvirkes med relevant kommunikasjon eller interaksjon.

Detaljer:

Totalt antall flater: 70
Eurosize: 70

Distribusjon:
Flytogets perronger på strekningen Oslo S – Oslo Lufthavn, inkludert Lillestrøm.

Visning:
7 dager

Format:
118,5 x 175 cm

Pris: 210 000