Digital Gardermoen Stasjon

På den nye Flytogterminalen på Gardermoen blir du som reisende møtt av 6 strategisk plasserte skjermer – godt synlige for alle som kommer opp rulletrappene fra både Flytoget og NSB. Skjermene tilbys også i kombinasjon med 2 stk. 26 m2 bannere ved rulletrappen som gir svært god Impact mot en meget kjøpesterk målgruppe. Hver uke benytter omlag 188 000 reisende Gardermoen Stasjon Flytogterminalen.

Hvem treffer du?
68% av de som reiste til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen i 2015 reiste kollektivt. Over 50% av de kollektivreisende benytter Tog med Flytoget som den klart mest prefererte aktøren.

Hele 64% av de som benytter Flytoget i 2015 er i den kommersielt mest interessante målgruppen – personer 20-49 år. Det er de aller eldste og de aller yngste som reiser minst. Menn reiser noe mer enn kvinner (56%).

Detaljer

Totalt antall flater: 6

Distribusjon: Gardermoen Stasjon

Visning: 3 uker

Format: 9:16 (1080×1920)

Spotlengde: 10 sekunder

Share of voice: 25%

Pris: 425 000 kr