Banner Gardermoen

Bannere er strategisk plassert på heisanlegg ved ankomst på Gardermoen. De er godt synlige for alle som kommer opp rulletrappene fra både Flytoget og NSB. Plassen  tilbys med lengre visningstid og egner seg meget godt til brandingkampanjer mot en kjøpesterk målgruppe.

Dette vet vi om de reisende
68% av de som reiste fra Oslo Lufthavn Gardermoen i 2015 reiste kollektivt. Over 50% av kollektivreisende benytter Tog, og Flytoget er klart den mest prefererte aktøren.

Hele 64% av de som benytter Flytoget i 2015 er i den kommersielt mest interessante målgruppen – personer 20-49 år. Det er de aller eldste og de aller yngste som reiser minst. Menn reiser noe mer enn kvinner (56%).

Detaljer

Totalt antall flater: 2

Distribusjon: Oslo Lufthavn
Visning: 3 uker
Format: 2 x 26 m2

Pris: 425 000 kr